Obor je skupina pro správu IP adres pro počítače v podsíti, která používá službu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Správce nejdříve vytvoří obor pro každou fyzickou podsíť a potom pomocí těchto oborů definuje parametry používané klienty. Obor má následující vlastnosti:

 • rozsah IP adres, do kterého budou zahrnuty nebo z kterého budou vyloučeny adresy pro nabídky zapůjčení služby DHCP,

 • Maska podsítě, která určuje podsíť pro danou IP adresu

 • Název oboru

 • hodnoty doby trvání zapůjčení přiřazení klientům DHCP, kteří přijímají dynamicky přidělované IP adresy,

 • Všechny možnosti oboru DHCP konfigurované pro přiřazení klientům DHCP, například server DNS (Domain Name System), IP adresa směrovače a adresa serveru WINS (Windows Internet Name Service)

 • rezervace, které se volitelně používají k zajištění toho, aby klient DHCP obdržel vždy stejnou IP adresu.

Před přidáním oborů

Obor DHCP sestává z fondu IP adres v určité podsíti (například 192.168.0.1 až 192.168.0.254), které server DHCP může zapůjčit klientům.

Každá podsíť může mít pouze jeden obor DHCP s jedním souvislým rozsahem IP adres. Chcete-li v rámci jednoho oboru nebo podsítě pro službu DHCP použít více rozsahů adres, je nutné nejdříve daný obor definovat a potom nastavit všechny potřebné rozsahy vyloučení.

 • Definice oboru

  Použijte celý rozsah po sobě jdoucích IP adres tvořících místní podsíť IP, pro kterou chcete povolit službu DHCP.

 • Nastavení rozsahů vyloučení

  Pro všechny IP adresy v oboru, které nemá server DHCP nabízet nebo používat pro přiřazení protokolu DHCP, nastavte rozsahy vyloučení. Například v předchozím příkladu můžete vyloučit prvních 10 adres vytvořením vyloučení pro adresy 192.168.0.1 až 192.168.0.10.

  Nastavením rozsahu vyloučení pro tyto adresy lze určit, že klientům DHCP, kteří po serveru požadují zapůjčení konfigurace, nebudou tyto adresy nikdy nabízeny. Vyloučené IP adresy mohou být v síti aktivní, ale pouze při ruční konfiguraci těchto adres u hostitelů, kteří k získání adresy nepoužívají protokol DHCP.

Vytváření oborů

Pomocí tohoto postupu můžete vytvořit nový obor DHCP.

K provedení tohoto postupu je požadováno minimálně členství ve skupině Administrators nebo DHCP Administrators.

Vytvoření nového oboru DHCP
 1. Spusťte modul snap-in DHCP konzoly MMC (Microsoft Management Console).

 2. Ve stromu konzoly dvakrát klikněte na server DHCP, který chcete konfigurovat.

 3. Klikněte pravým tlačítkem na možnost IPv4 nebo IPv6 a poté klikněte na možnost Nový obor.

 4. Postupujte podle pokynů Průvodce vytvořením oboru.

Další požadavky

Před vytvořením oboru určete počáteční a koncové IP adresy, které v něm budou použity.

V závislosti na počátečních a koncových IP adresách pro obor navrhne konzola DHCP výchozí masku podsítě vhodnou pro většinu sítí. Pokud víte, že je pro síť požadována jiná maska podsítě, můžete hodnotu dle potřeby upravit.

Po vytvoření nového oboru může být nutné provést další kroky, jako je aktivace oboru k použití nebo přiřazení možností oboru.

Použití pravidla 80/20 pro obory

Pro vyrovnané využití serveru DHCP je vhodné pomocí pravidla „80/20“ rozdělit adresy oboru mezi dva servery DHCP. Pokud je Server 1 konfigurován tak, aby zpřístupnil většinu (přibližně 80 %) adres, lze Server 2 konfigurovat tak, aby klientům zpřístupnil ostatní adresy (přibližně 20 %). Další informace naleznete v článku Vyrovnání zatížení na serverech DHCP použitím pravidla 80/20 pro obory (stránka může být v angličtině) na webu Microsoft TechNet na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=125700.

Další zdroje

Seznam témat nápovědy se souvisejícími informacemi naleznete v tématu Konfigurace nastavení role serveru DHCP.

Aktualizované podrobné informace o protokolu DHCP určené pro odborníky v oblasti informačních technologií naleznete v dokumentaci k systému Windows Server 2008 na webu Microsoft TechNet (stránka může být v angličtině).


Obsah