Kapsam, bir alt ağda bulunan ve Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (DHCP) hizmetini kullanan bilgisayarların IP adreslerinin yönetimsel gruplandırmasıdır. Yönetici önce her fiziksel alt ağ için bir kapsam oluşturur ve sonra istemciler tarafından kullanılan parametreleri tanımlamak için kapsamı kullanır. Bir kapsamın şu özellikleri vardır:

 • DHCP hizmeti kiralama sunuları için kullanılan adreslerin dahil edileceği veya dışarıda tutulacağı IP adres aralığı.

 • Belirli bir IP adresinin alt ağını tanımlayan alt ağ maskesi.

 • Kapsam adı.

 • Dinamik olarak ayrılan IP adreslerini alan DHCP istemcilerine atanan kiralama süresi değerleri.

 • DHCP istemcilerine atanmak üzere yapılandırılmış, Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) sunucusu, yönlendirici IP adresi ve Windows Internet Adı Hizmeti (WINS) sunucu adresi gibi DHCP kapsamı seçenekleri.

 • DHCP istemcisinin her zaman aynı IP adresini alacağından emin olmak için isteğe bağlı olarak kullanılan ayırmalar.

Kapsam eklemeden önce

DHCP kapsamı, belirli bir alt ağdaki 192.168.0.1 ile 192.168.0.254 aralığı gibi, DHCP sunucusunun istemcilere kiralayabileceği IP adresleri havuzundan oluşur.

Her alt ağın, tek bir devam eden IP adresi aralığına sahip yalnızca tek bir DHCP kapsamı olabilir. DHCP hizmetinin tek bir kapsamı veya alt ağı içinde birkaç adres aralığı kullanmak için, önce kapsamı tanımlamalı ve sonra da gereken dışarıda bırakma aralıklarını ayarlamalısınız:

 • Kapsamı tanımlama

  DHCP hizmetini etkinleştirdiğiniz yerel IP alt ağını oluşturan ardışık IP adresleri aralığının tamamını kullanın.

 • Dışarıda bırakma aralıklarını ayarlama

  Kapsam içinde DHCP sunucusunun sunmasını veya DHCP ataması için kullanmasını istemediğiniz IP adresleri için dışarıda bırakma aralıklarını ayarlayın. Örneğin, 192.168.0.1 ile 192.168.0.10 aralığı için bir dışlama oluşturarak önceki örnek kapsamdaki ilk 10 adresi dışarıda bırakabilirsiniz.

  Bu adresler için bir dışarıda bırakma aralığı ayarlayarak, DHCP istemcileri sunucudan IP adresi istediklerinde, istemcilere bu adreslerin asla verilmemesi gerektiğini belirtmiş olursunuz. Dışlanan IP adreslerini ancak, bu adresleri bir adres elde etmek için DHCP kullanmayan ana bilgisayarlarda el ile yapılandırarak ağınızda etkinleştirebilirsiniz.

Kapsam oluşturma

Yeni bir DHCP kapsamı oluşturmak için bu yordamı kullanabilirsiniz.

Bu yordamı tamamlamak için minimum gereklilik Administrators veya DHCP Administrators grubunun üyesi olmaktır.

Yeni bir DHCP kapsamı oluşturmak için
 1. DHCP Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) ek bileşenini açın.

 2. Konsol ağacında yapılandırmak istediğiniz DHCP sunucusunu çift tıklatın.

 3. IPv4 veya IPv6 öğesini sağ tıklatın ve sonra Yeni Kapsam'ı tıklatın.

 4. Yeni Kapsam Sihirbazı'ndaki yönergeleri izleyin.

Dikkat edilecek diğer noktalar

Kapsamı oluşturmadan önce, bu kapsam içinde kullanılacak başlangıç ve bitiş IP adreslerini belirleyin.

Kapsamınıza ilişkin başlangıç ve bitiş IP adreslerine bağlı olarak, DHCP konsolu çoğu ağ için yararlı olacak bir varsayılan alt ağ maskesi önerir. Ağınız için farklı bir alt ağ maskesinin gerekli olduğunu biliyorsanız, değeri gerektiği gibi değiştirebilirsiniz.

Yeni kapsamı oluşturmayı tamamladığınızda, kapsamı kullanmak üzere etkinleştirme veya kapsam seçeneklerini atama gibi ek görevleri yerine getirmeniz gerekebilir.

Kapsamlar için 80/20 kuralını kullanma

DHCP sunucu kullanımını dengelemek amacıyla, "80/20" kuralını kullanarak kapsam adreslerini iki DHCP sunucusuna bölmek iyi bir yöntemdir. Sunucu 1, adreslerin çoğunluğunu (yaklaşık yüzde 80) kullanıma sunacak şekilde yapılandırılırsa, Sunucu 2 de diğer adresleri (yaklaşık yüzde 20) istemcilerin kullanımına sunacak şekilde yapılandırılabilir. Daha fazla bilgi için, Microsoft TechNet Web sitesindeki Kapsamlar için 80/20 kuralını kullanarak DHCP sunucularınızın yükünü dengeleme (sayfa İngilizce olabilir) (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=125700) sayfasına bakın.

Ek Kaynaklar

İlgili bilgilerin verildiği Yardım konularının listesi için bkz. DHCP Sunucu Rolü Ayarlarını Yapılandırma.

DHCP ile ilgili BT uzmanlarına yönelik güncelleştirilmiş ayrıntılı bilgiler için, Microsoft TechNet (sayfa İngilizce olabilir) Web sitesindeki Windows Server 2008 belgelerine bakın.


İçindekiler