Birden çok bağlantılı DHCP sunucusu, tek bir ağ bağlantısından fazla DHCP hizmeti kullanmakta olan Windows Server® 2008 işletim sistemi çalıştıran bir bilgisayardır. Bir sunucusu bilgisayarının birden çok bağlantılı olması için, her ağ bağlantısı bilgisayarı birden fazla fiziksel ağa bağlamalıdır. Bunun için bilgisayarda ek donanım (birden fazla yüklü ağ bağdaştırıcısı şeklinde) gereklidir.

Windows Server 2008 işletim sistemi çalıştıran bir bilgisayar birden çok bağlantılı bir DHCP sunucusu olarak çalışabilir. Birden çok bağlantılı sunucular için, DHCP hizmeti kullanılmakta olan her ağ için statik olarak yapılandırılmış ilk IP adresine bağlanır.

Varsayılan olarak, hizmet bağları ilk ağ bağlantısının statik mi yoksa dinamik TCP/IP olarak mı yapılandırıldığına bağlıdır. Internet Protokolü (TCP/IP) özelliklerindeki geçerli ayarları tarafından yansıtılan, kullandığı yapılandırma yöntemine bağlı olarak, DHCP Sunucusu hizmeti varsayılan hizmet bağlarını aşağıdaki gibi gerçekleştirir:

  • İlk ağ bağlantısı el ile belirtilmiş bir IP adresi kullanıyorsa, bağlantı sunucu bağlarında etkinleştirilir. Bunun oluşması için, IP adresi için bir değer yapılandırılmalı ve Internet Protokolü (TCP/IP) özelliklerinde Aşağıdaki IP adresini kullan seçeneği seçilmelidir. Bu modda, DHCP sunucusu DHCP istemlerini dinler ve onlara hizmet sağlar.

  • İlk ağ bağlantısı, dinamik olarak yapılandırılmış bir IP adresi kullanıyorsa, bağlantı sunucu bağlarında devreden çıkarılır. Internet Protokolü (TCP/IP) özelliklerinde Otomatik olarak bir IP adresi al seçeneği seçiliği olduğunda bu oluşur. Windows Server 2008 işletim sistemlerini çalıştıran bilgisayarlar için, bu varsayılan ayardır. Bu modda, DHCP sunucusu, statik bir IP adresi yapılandırılana kadar DHCP istemcilerini dinlemez ve onlara hizmet vermez.

  • DHCP sunucusu her bağdaştırıcıda yapılandırılmış olan ilk statik IP adresine bağlanacaktır.

Not

  

  • Tasarıma göre DHCP sunucu bağları, adres başına değil bağlantı başına etkinleştirilir veya değiştirilir. Ağ Bağlantıları klasöründe görünen her bağlantı için, tüm bağlar yapılandırılmış ilk IP adresine bağlıdır. Uygulanabilir bağlantı için ek statik IP adresleri (örneğin, Gelişmiş TCP/IP özellikleri) yapılandırılırsa, bu adresler Windows Server 2008 çalıştıran DHCP sunucuları tarafından asla kullanılmazlar ve sunucu bağları için geçerli değildir.

  • Windows Server 2008 çalıştıran DHCP sunucuları sunucuda kullanılan NDISWAN veya DHCP etkin arabirimlerin herhangi birine bağlanmaz. Bu arabirimler, DHCP hizmeti hiç kullanılmayacağı için geçerli sunucu bağları listesinin altındaki DHCP konsolunda görüntülenmez Sunucu bağları listesinde yalnızca yapılandırılmış birincil statik IP adresi olan ek ağ bağlantıları görünebilir (veya orada seçimsel olarak etkinleştirilebilir veya devreden çıkarılabilir).

Ek Kaynaklar

İlgili bilgilerin verildiği Yardım konularının listesi için bkz. DHCP Sunucu Rolü Ayarlarını Yapılandırma.

DHCP ve seçime bağlı olarak DHCP sunucu bağlamalarını etkinleştirme veya devre dışı bırakmayla ilgili BT uzmanlarına yönelik güncelleştirilmiş ayrıntılı bilgiler için, Microsoft TechNet (sayfa İngilizce olabilir) Web sitesindeki Windows Server 2008 belgelerine bakın.


İçindekiler