Kapsamı iki veya üç sunucu arasında bölmek iyi bir fikirdir. Bu şekilde, DHCP trafik akışını daha kolay idare edebilirsiniz. Bunun yanında, bir sunucu hata verdiğinde ağ etkilenmez. 80/20 bölme en iyi faydayı sağlıyor görünmektedir.

Örneğin, 132.255.0.1-132.255.255.255 adres aralığı ve 255.255.0.0 alt ağ maskesine sahip bir B Sınıfı 132.255.0.0 kapsamını düşünün. Bir kurulum yükü iki sunucu arasında (SUN1 ve SUN2) dağıtacaktır. SUN1 255.255.0.0 maskesiyle 132.255.0.1-132.255.255.255 kapsamına sahiptir. Bu kapsamın dışarıda bırakma aralığı 132.255.128.0-132.255.255.255'tir. SUN2 255.255.0.0 maskesiyle 132.255.0.1-132.255.255.255 kapsamına sahiptir. Bu kapsamın dışarıda bırakma aralığı 132.255.0.1-132.127.255.255'tir. Bir kapsam aynı şekilde üç sunucuya bölünebilir.

Ek Kaynaklar

İlgili bilgilerin verildiği Yardım konularının listesi için bkz. DHCP sunucu rolü için önerilen görevler.

DHCP ile ilgili BT uzmanlarına yönelik güncelleştirilmiş ayrıntılı bilgiler için, Microsoft TechNet (sayfa İngilizce olabilir) Web sitesindeki Windows Server® 2008 belgelerine bakın.


İçindekiler