Bağlantı katmanı filtrelemesi, medya erişim denetimi (MAC) adresine göre IP adresleri DHCP kiralarının verilmesi veya reddedilmesi için ağ erişim denetimi sağlar. Bağlantı katmanı filtrelemesi tüm IPv4 kapsamları genelinde tüm istemciler için IPv4 düğümünde yapılandırılabilir. Bu özellik şu anda yalnızca IPv4 ağları için kullanılabilir.

MAC adresi filtrelemeyi etkinleştirmek için
 1. DHCP Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) ek bileşenini açın.

 2. Konsol ağacında yapılandırmak istediğiniz DHCP sunucusunu çift tıklatın; IPv4 öğesini sağ tıklatın ve sonra da Özellikler'i tıklatın.

 3. Filtreler'i tıklatın ve sonra İzin Verilenler Listesini Etkinleştir veya Reddedilenler Listesini Etkinleştir onay kutusunu seçin.

Yeni bir filtre yapılandırmak için
 1. DHCP ek bileşenini açın.

 2. Konsol ağacında uygun DHCP sunucusunu çift tıklatın; sırasıyla, IPv4 ve Filtreler öğelerini çift tıklatın ve ardından İzin Ver veya Reddet'i sağ tıklatın.

 3. Yeni Filtre'yi tıklatın ve sonra bir MAC Adresi ve Açıklama yazın. Açıklama alanı isteğe bağlı bir alandır.

Notlar
 • MAC adresi tam adres veya bir MAC adresi modeli (joker karakter) olabilir. Geçerli MAC adresi joker karakterleri aşağıda verilmektedir:
  • 00-1C-23-*-*-*

  • 00-1C-23-20-AF-*

  • 00-1C-23-20-*-*

  • 001C2320AF4E

  • 001C*

Not

Reddetme filtreleri İzin Verme filtrelerinin yerini alır.

Filtreleme listesi dışında bırakılan donanım türünü düzenlemek için
 1. DHCP ek bileşenini açın.

 2. Konsol ağacında yapılandırmak istediğiniz DHCP sunucusunu çift tıklatın; IPv4 öğesini sağ tıklatın ve sonra da Özellikler'i tıklatın.

 3. Filtreler'i tıklatın, Gelişmiş'i tıklatın ve sonra düzenlemek istediğiniz donanım türlerine ait onay kutularını seçin veya temizleyin.

Ek Kaynaklar

İlgili bilgilerin verildiği Yardım konularının listesi için bkz. DHCP Sunucu Rolü Ayarlarını Yapılandırma.

DHCP ile ilgili BT uzmanlarına yönelik güncelleştirilmiş ayrıntılı bilgiler için, Microsoft TechNet (sayfa İngilizce olabilir) Web sitesindeki Windows Server 2008 belgelerine bakın.


İçindekiler