DHCP Sunucusu hizmetini yüklediğinizde iki etki alanı yerel grubu oluşturulur: DHCP Users ve DHCP Administrators.

Windows Server 2008 R2'den önceki Windows sürümlerinde, Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (DHCP) hizmeti Local System hesabında çalışmaktaydı ve Güvenlik Hesapları Yöneticisi (SAM) veritabanındaki grupları oluşturmak için ayrıcalıkları bulunmaktaydı. Windows Server 2008 R2 sürümündeki DHCP Sunucusu hizmeti, ayrıcalıkları daha az olan ve güvenlik hesaplarını oluşturamayan Network Service hesabına taşınmıştır. DHCP, güvenlik grupları eklemeyi ve erişim denetim listelerini (ACL) ayarlamayı kolaylaştırmak için DhcpAddSecurityGroups adında bir uygulama programlama arabirimi (API) kullanır. Bu API, Dhcpsapi.dll içinde uygulanır ve Rol Yönetim Aracı, DHCP Sunucusu'nun sunucu rolü yüklemesi tamamlandıktan sonra bu API'yi başlatır.

DHCP Users grubu

DHCP Users grubu üyelerinin sunucuya, sunucu verilerini (DHCP sunucu yapılandırması, kayıt defteri anahtarları, DHCP günlük dosyaları ve DHCP veritabanı dahil) görüntülemelerine izin veren ancak değişiklik yapmalarına izin vermeyen DHCP Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) ek bileşenini kullanarak salt okunur erişim hakları vardır. DHCP Users üyeleri hiçbir şekilde kapsam oluşturamaz, seçenek değerlerini değiştiremez, ayırmalar veya dışarıda bırakma aralıkları oluşturamaz veya DHCP sunucu yapılandırmasını değiştiremez.

DHCP Administrators grubu

DHCP Administrators grubunun üyeleri DHCP sunucusundaki tüm ayarları görüntüleyebilir ve değiştirebilir. DHCP Administrators üyeleri kapsam oluşturabilir ve silebilir, ayırmalar ekleyebilir, seçenek değerlerini değiştirebilir, üst kapsamlar oluşturabilir veya DHCP sunucu yapılandırması ve veritabanının alınıp verilmesi de dahil olmak üzere DHCP sunucusunu yönetmek için gerekli diğer tüm görevleri gerçekleştirebilir.

DHCP Administrators grubunun üyelerinin yönetim hakları sınırsız değildir. Örneğin, bir DHCP sunucusu aynı zamanda Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) sunucusu olarak yapılandırılmışsa, DHCP Administrators grubunun bir üyesi DHCP yapılandırmasını görüntüleyebilir ve değiştirebilir, ancak aynı bilgisayarda DNS sunucusu yapılandırmasını değiştiremez.

DHCP Administrators grubu üyelerinin yalnızca yerel bilgisayar üzerinde hakları olduğundan, DHCP Administrators üyeleri Active Directory Etki Alanı Hizmetleri (AD DS) içindeki DHCP sunucularını yetkilendiremez veya yetkilerini kaldıramazlar. Bu görevi yalnızca Domain Admins grubunun üyeleri gerçekleştirebilir. Alt etki alanındaki bir DHCP sunucusunu yetkilendirmek veya yetkisini kaldırmak isterseniz, üst etki alanı için kuruluş yöneticisi kimlik bilgilerine sahip olmalısınız.

Not

Kuruluş yöneticisi olarak oturum açmak için, Enterprise Admins grubundaki bir üye hesabını kullanmalısınız. Bu gruba, kuruluşunuzda oluşturulan ilk etki alanı denetleyicisinde yerel yönetici olarak oturum açarak katılabilirsiniz.

Ek Kaynaklar

İlgili bilgilerin verildiği Yardım konularının listesi için bkz. DHCP sunucu rolü için önerilen görevler.

DHCP ile ilgili BT uzmanlarına yönelik güncelleştirilmiş ayrıntılı bilgiler için, Microsoft TechNet (sayfa İngilizce olabilir) Web sitesindeki Windows Server 2008 belgelerine bakın.


İçindekiler