Wieloadresowym serwerem DHCP jest komputer z systemem operacyjnym Windows Server® 2008, który udostępnia usługi DHCP dla więcej niż jednego połączenia sieciowego. Aby komputer pełniący rolę serwera był wieloadresowy, każde połączenie sieciowe musi dołączać ten komputer do więcej niż jednej sieci fizycznej. Wymaga to zainstalowania w komputerze dodatkowego sprzętu (w postaci kilku kart sieciowych).

Komputer z systemem operacyjnym Windows Server 2008 może działać jako wieloadresowy serwer DHCP. W przypadku serwerów wieloadresowych usługa DHCP jest powiązana z pierwszym adresem IP skonfigurowanym statycznie dla każdego używanego połączenia sieciowego.

Domyślnie powiązania usługi zależą od tego, czy właściwości TCP/IP pierwszego połączenia sieciowego są skonfigurowane dynamicznie, czy statycznie. W zależności od używanej metody konfiguracji, odzwierciedlonej przez bieżące ustawienia właściwości protokołu internetowego (TCP/IP), domyślne powiązania usługi serwera DHCP są określane następująco:

  • Jeśli adres IP pierwszego połączenia sieciowego został określony ręcznie, połączenie to jest włączone w powiązaniach serwera. Aby tak było, musi być skonfigurowana wartość adresu IP, a we właściwościach protokołu internetowego (TCP/IP) musi być zaznaczona opcja Użyj następującego adresu IP. W tym trybie serwer DHCP nasłuchuje sygnałów od klientów DHCP i udostępnia im usługi DHCP.

  • Jeśli adres IP pierwszego połączenia sieciowego został skonfigurowany dynamicznie, połączenie to jest wyłączone w powiązaniach serwera. Jest tak, gdy we właściwościach protokołu internetowego (TCP/IP) jest zaznaczona opcja Uzyskaj adres IP automatycznie. W przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows Server 2008 jest to ustawienie domyślne. W tym trybie serwer DHCP nie nasłuchuje sygnałów od klientów DHCP i nie udostępnia im usług DHCP, dopóki nie zostanie skonfigurowany statyczny adres IP.

  • Serwer DHCP zostanie powiązany z pierwszym statycznym adresem IP skonfigurowanym dla każdej karty.

Uwaga

  

  • Powiązania serwera DHCP są włączane i wyłączane dla danego połączenia, a nie dla adresu. Wszystkie powiązania są oparte na pierwszym skonfigurowanym adresie IP każdego połączenia pojawiającego się w folderze Połączenia sieciowe. Jeśli dla danego połączenia są skonfigurowane dodatkowe statyczne adresy IP (na przykład ustawione w zaawansowanych właściwościach protokołu TCP/IP), nie są one nigdy używane przez serwery DHCP z systemem Windows Server 2008 i nie mają wpływu na powiązania serwera.

  • Serwery DHCP z systemem Windows Server 2008 nigdy nie mają powiązań z interfejsami obsługującymi protokół NDISWAN lub DHCP używanymi na tych serwerach. Te interfejsy nie są wyświetlane na liście bieżących powiązań serwera w konsoli DHCP, ponieważ nigdy nie są używane przez usługę DHCP. Na liście powiązań serwera mogą występować (albo być na niej selektywnie włączane lub wyłączane) tylko te dodatkowe połączenia sieciowe, które mają statyczny podstawowy adres IP.

Zasoby dodatkowe

Aby uzyskać listę tematów Pomocy zawierających informacje pokrewne, zobacz temat Konfigurowanie ustawień roli serwera DHCP.

Aby uzyskać najnowsze informacje dla specjalistów IT dotyczące protokołu DHCP oraz selektywnego włączania lub wyłączania powiązań serwera DHCP, zobacz dokumentację systemu Windows Server 2008 w witrynie sieci Web Microsoft TechNet (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).


Spis treści