A csoportos küldés során a rendszer végpontállomások egy csoportjába küld hálózati forgalmat. A csoportos küldéssel továbbított forgalmat csak azok a végpontállomások dolgozzák fel, amelyek tagjai a csoportos küldésű forgalmat figyelő csoportnak (a csoportküldési csoportnak). Minden egyéb csomópont és állomás figyelmen kívül hagyja a csoportos küldéssel továbbított forgalmat.

A csoportküldési hatókörök támogatása a MADCAP protokollszolgáltatással valósul meg, amely a csoportos küldés címhozzárendelésének végrehajtására szolgáló protokoll. A MADCAP protokoll leírja, hogyan lehet csoportos küldési címhozzárendeléssel vagy MADCAP-kiszolgálókkal dinamikusan IP-címekkel ellátni a hálózaton lévő többi számítógépet (a MADCAP-ügyfeleket).

A MADCAP-kiszolgáló általában egyben az IP-alapú csoportos küldés támogatására használt csoportos küldési kiszolgáló (MCS) is. Az MCS kezeli a csoportos küldéssel kiosztott IP-címek megosztott vagy csoportos felhasználását, és átviszi az adatforgalmat a megadott csoportcím használatán osztozó tagokra.

Miután megtörtént az MCS beállítása és hozzárendelték a felhasználandó csoportcímet, valamennyi olyan csoportos küldési ügyfél, amely regisztrálta tagságát az MCS-sel, fogadhatja az erre a címre küldött adatfolyamokat. Az MCS-kiszolgálóval való regisztrálás révén az ügyfelek hatékonyan vehetnek részt az adatfolyam feldolgozásában, például a valós idejű videó vagy hang hálózati átvitelében. Az MCS kezeli a csoportos küldés csoportlistáját is: elvégzi a tagság és az állapot frissítését, hogy a csoportos küldéssel továbbított forgalom valamennyi aktuális taghoz eljuthasson.

Az eljárással csoportos küldési hatókör hozható létre.

A művelet elvégzéséhez legalább a Rendszergazdák vagy a DHCP-rendszergazdák csoportjához kell tartoznia.

Csoportos küldési hatókör létrehozása
  1. Nyissa meg a DHCP MMC beépülő modult.

  2. A konzolfán kattintson a beállítani kívánt DHCP-kiszolgálóra.

  3. Kattintson a Művelet menü Új csoportcímzési hatókör parancsára.

  4. Kövesse az Új csoportcímzési hatókör varázsló útmutatásait.

További források

A kapcsolódó információt tartalmazó súgótémakörök a következő webhelyen találhatók: A DHCP-kiszolgálói szerepkör beállításainak konfigurálása.

A DHCP szolgáltatással kapcsolatos frissített és részletes, informatikai szakembereknek szóló információért olvassa el a Windows Server 2008 dokumentációját a Microsoft TechNet (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg) webhelyen.


Tartalom