A DNS-kiszolgálók tartománynév-feloldásokat nyújtanak hálózati erőforrások számára. A DHCP által az ügyfélhez rendelt TCP/IP-címet annak teljesen minősített tartománynevével (FQDN) társítják. Az IP-cím tartománynévhez történő ilyen társításához, vagy leképezéséhez szükséges, hogy a címben vagy a névben történt módosítás miatt a DNS-információk is frissüljenek. A DHCP protokoll nem frissíti automatikusan a DNS-t, amikor a DHCP-kiszolgáló megváltoztatja egy ügyfél IP-címét. A beavatkozás felgyorsítása érdekében a Windows Server® 2008 rendszert és DHCP-t futtató kiszolgálók, illetve a DHCP-t futtató ügyfelek regisztrálhatják a DNS-t, engedélyezve a kettő közötti kommunikációt. Amikor a DHCP megváltoztatja az IP-cím adatait, a megfelelő DNS-frissítés szinkronizálja a számítógép név-cím társítását.

Amikor egy DHCP-kiszolgáló DNS-mutatót (PTR) és címet (A) regisztrál és frissít a DHCP-engedélyezett ügyfeleinek erőforrásrekordjai számára, egy további DHCP-beállítás információit használja: az ügyfél FQDN-beállítást (81. beállítás), amely lehetővé teszi, hogy az ügyfél megadja FQDN adatait és bármely más útmutatót a számára dinamikus DNS-frissítéseket végző DHCP-kiszolgálónak.

Dinamikus frissítést az alábbi okok vagy események válthatnak ki:

  • Hozzáadott, eltávolított, vagy módosított IP-cím bármely telepített hálózati kapcsolat TCP/IP tulajdonságok konfigurációjában.

  • Az IP-címbérlet megváltoztatja vagy megújítja a DHCP-kiszolgálóhoz telepített hálózati kapcsolatok bármelyikét. Például a számítógép indításakor vagy később az ipconfig /renew parancs használata után.

  • Az ipconfig /registerdns parancs használatakor, amely manuálisan kikényszeríti az ügyfélnév-regisztráció frissítését a DNS-ben.

Amikor ezen események egyike dinamikus frissítést vált ki, a DHCP-ügyfélszolgáltatás (nem a DNS-ügyfélszolgáltatás) frissítéseket küld. A DHCP-ügyfélszolgáltatás ezt a funkciót az ügyfél összes hálózati kapcsolata számára ellátja, beleértve a DHCP-használathoz nem konfiguráltakat is.

Amikor minősített DHCP-ügyfél ad ki frissítést, például egy Windows XP Professional vagy Windows Vista® rendszerű, DHCP-engedéllyel rendelkező számítógép, a Windows Server 2008 rendszert és DHCP szolgáltatást futtató kiszolgálók feldolgozzák a frissítést annak eldöntésére, hogy a kiszolgáló az alábbi három módszer melyikével kezdeményezzen frissítéseket az ügyfél nevében:

  • A DHCP-kiszolgáló mindig regisztrálja a DHCP-ügyfelet mind a továbbküldés ("A" erőforrásrekordok) mind a visszaküldési keresés vagy mutató (PTR erőforrásrekord) DNS-nél.

  • A DHCP-kiszolgáló soha nem regisztrál név-címet ("A" erőforrásrekord) a DHCP-ügyfelek számára.

  • A DHCP-kiszolgáló a DHCP-ügyfelet regisztrálja mind a továbbküldés ("A" erőforrásrekordok) mind a visszaküldési keresés vagy mutató (PTR erőforrásrekord) használatára, ha az ügyfél azt kéri.

Az A és PTR erőforrásrekordok regisztrálásának képessége teszi lehetővé, hogy a DHCP-kiszolgáló proxyként működjön más operációs rendszereket, úgy mint Microsoft Windows Millennium Edition-t vagy Windows 98 rendszert futtató ügyfeleknél a DNS dinamikus frissítés regisztrációja céljából. A DHCP-kiszolgáló automatikusan megkülönbözteti a Windows 2000, Windows XP Professional, Windows Vista, és egyéb ügyfeleket.

A DHCP számára szükséges a DNS dinamikus frissítés használata a név-cím leképezési információ folyamatos szinkronizálásához. A DHCP és a DNS együttes használata a hálózaton problémákat okozhat régi, statikus DNS-kiszolgálók használatakor, amelyek nem képesek dinamikusan együttműködni a DHCP-ügyfélkonfigurációk változásakor. Elkerülheti a sikertelen DNS-kereséseket a DHCP használatához regisztrált ügyfelek esetén, ha statikus DNS-kiszolgálót használ az alábbiak szerint:

  • Ha Windows Internet Name Service (WINS) kiszolgálókat használ a hálózaton, engedélyezze a WINS-keresést a NetBIOS-t használó DHCP-ügyfelek esetében.

  • Adjon hozzá határozatlan idejű címbérlettel IP-cím fenntartásokat azokhoz a DHCP-ügyfelekhez, amelyek csak DNS-t használnak és nem támogatják a NetBIOS-t.

  • Amikor csak lehetséges, frissítse vagy cserélje a régi statikus DNS-kiszolgálókat olyan DNS-kiszolgálókra, amelyek támogatják a dinamikus DNS-frissítéseket.

További források

A kapcsolódó információt tartalmazó súgótémakörök a következő webhelyen találhatók: A DHCP-kiszolgálói szerepkör beállításainak konfigurálása.

A DHCP és a DNS használatával kapcsolatos részletes, informatikai szakembereknek szóló információkért olvassa el a Windows Server 2008 dokumentációt a Microsoft TechNet (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg) webhelyen.


Tartalom