Scopes configureren

Een scope is een beheergroep met IP-adressen voor computers in een subnet die de DHCP-service gebruiken. De beheerder maakt eerst een scope voor elk fysieke subnet en gebruikt de scope vervolgens om de parameters te definiëren die door de clients worden gebruikt. Een scope heeft de volgende eigenschappen:

 • Een bereik met IP-adressen van waaruit u adressen kunt opnemen en uitsluiten die worden gebruikt voor het DHCP-serviceleaseaanbod.

 • Een subnetmasker, waarmee het subnet voor een opgegeven IP-adres wordt bepaald.

 • Een scopenaam die is toegewezen bij het maken van de scope.

 • Leaseduurwaarden, die worden toegewezen aan DHCP-clients die dynamisch toegewezen IP-adressen ontvangen.

 • DHCP-scope-opties die zijn geconfigureerd voor toewijzing aan DHCP-clients, zoals DNS-server, router-IP-adres en WINS-serveradres.

 • Reserveringen, die optioneel kunnen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat een DHCP-client altijd hetzelfde IP-adres ontvangt.

Voordat u scopes toevoegt

Een DHCP-scope bestaat uit een groep IP-adressen in een bepaald subnet, zoals 192.168.0.1 tot en met 192.168.0.254, die via de DHCP-server aan clients kunnen worden verleend.

Elk subnet kan slechts één DHCP-scope hebben met één continu bereik met IP-adressen. Als u verschillende adresbereikwaarden wilt gebruiken binnen één scope of subnet voor de DHCP-service, moet u eerst de scope definiëren en vervolgens zo nodig uitsluitingsbereikwaarden instellen.

 • De scope definiëren

  Gebruik het volledige bereik met opeenvolgende IP-adressen die het lokale IP-subnet vormen waarvoor u de DHCP-service inschakelt.

 • Een uitsluitingsbereik instellen

  U moet uitsluitingsbereikwaarden instellen voor alle IP-adressen in de scope die niet moeten worden aangeboden door de DHCP-server en die niet moeten worden gebruikt voor DHCP-toewijzing. U kunt bijvoorbeeld de eerste tien adressen in de vorige voorbeeldscope uitsluiten door een uitsluiting te maken voor 192.168.0.1 tot en met 192.168.0.10.

  Wanneer u een uitsluiting instelt voor deze adressen, geeft u op dat deze adressen nooit worden aangeboden aan DHCP-clients wanneer hiermee geleasde configuratie wordt aangevraagd van de server. Uitgesloten IP-adressen kunnen actief zijn in het netwerk, maar alleen wanneer u deze adressen handmatig configureert op hosts waarop DHCP niet wordt gebruikt om adressen op te halen.

Scopes maken

Wanneer u een DHCP-scope maakt, voert u de volgende vereiste informatie in via de DHCP-console:

 • Een scopenaam die is toegewezen door u of door de beheerder die de scope heeft gemaakt.

 • Een subnetmasker dat wordt gebruikt om het subnet aan te duiden waartoe een IP-adres behoort.

 • Een bereik met IP-adressen dat in de scope is opgenomen.

 • Een tijdsinterval (ook wel een leaseduur) waarmee wordt opgegeven hoe lang een toegewezen IP-adres kan worden gebruikt op een DHCP-client voordat de configuratie moet worden vernieuwd via de DHCP-server.

Het gebruik van de 80/20-regel voor scopes

Voor de verdeling van DHCP-servergebruik is het handig om de 80/20-regel te gebruiken om de scopeadressen te verdelen tussen de twee DHCP-servers. Als Server 1 is geconfigureerd om de meeste adressen (ongeveer 80%) beschikbaar te maken, kan Server 2 worden geconfigureerd om de andere adressen (ongeveer 20%) beschikbaar te maken voor clients. De volgende afbeelding is een voorbeeld van de 80/20-regel:

Nadat scopes zijn toegevoegd

Wanneer u een scope hebt gedefinieerd, kunt u de scope verder configureren door de volgende taken uit te voeren:

 • Extra uitsluitingsbereikwaarden instellen.

  U kunt alle gewenste IP-adressen uitsluiten die niet mogen worden verleend aan DHCP-clients. U moet uitsluitingen gebruiken voor alle apparaten die statisch moeten worden geconfigureerd. De uitgesloten bereikwaarden moeten alle IP-adressen omvatten die u handmatig hebt toegewezen aan andere DHCP-servers, niet-DHCP-clients, werkstations zonder schijf of Routering en RAS- of PPP-clients.

 • Reserveringen maken.

  U kunt ervoor kiezen een aantal IP-adressen te reserveren voor permanente leasetoewijzing aan opgegeven computers of apparaten in het netwerk. U moet alleen reserveringen maken voor apparaten waarvoor DHCP is ingeschakeld en die zijn gereserveerd voor specifieke doeleinden in het netwerk (zoals afdrukservers).

 • De lengte van de leaseduur wijzigen.

  U kunt de leaseduur wijzigen die moet worden gebruikt voor het toewijzen van IP-adresleases. De standaardleaseduur is acht dagen.

  Voor de meeste LAN's is de standaardwaarde voldoende. Deze kan echter worden verhoogd als computers zelden worden verplaatst. U kunt ook een oneindige leaseduur instellen. Wees hiermee echter voorzichtig.

 • Opties en klassen voor de scope configureren.

  Voor een volledige configuratie voor clients moet u DHCP-opties configureren en inschakelen voor de scope.

  U kunt door de gebruiker of leverancier gedefinieerde optieklassen toevoegen of inschakelen voor geavanceerder afzonderlijk beheer van scopeclients.

Opmerking

 

 • Wanneer u een scope hebt gedefinieerd en geconfigureerd, moet u de scope activeren voordat de DHCP-server service verleent aan clients. U moet een nieuwe scope echter pas activeren wanneer u de DHCP-opties hiervoor hebt opgegeven.

 • Wanneer u een scope hebt geactiveerd, mag u het bereik met scopeadressen niet wijzigen.

Aanvullende bronnen

Zie De instellingen van de DHCP-serverfunctie configureren voor een lijst met Help-onderwerpen waarin u meer informatie kunt vinden.

Raadpleeg de Windows Server 2008-documentatie op de website van Microsoft TechNet voor actuele en gedetailleerde informatie voor IT-professionals over DHCP, scopes en activering.


Inhoudsopgave