DHCP-optieklassen (Dynamic Host Configuration Protocol) bieden een extra methode voor het groeperen van configuratiegegevens voor DHCP-clients in een scope. Er zijn twee typen DHCP-optieklassen:

 • Gebruikersklassen voor het toewijzen van opties aan clients die een soortgelijke configuratie met DHCP-opties nodig hebben.

 • Leveranciersklassen voor het toewijzen van leveranciersspecifieke opties aan clients die een algemeen gedefinieerd leverancierstype delen.

Gebruikersklassen beheren

Met gebruikersklassen kunnen DHCP-clients zichzelf onderscheiden door een gebruikersklasseoptie op te geven. Wanneer er gebruikersklassen zijn die door clients kunnen worden gebruikt, bevat deze optie een door een gebruiker gedefinieerde klasse-id waarmee clients met soortgelijke configuratie-eisen binnen een scope kunnen worden gegroepeerd. U zou bijvoorbeeld gebruikers die mobiel willen werken, en computers die voor mobiel werken geschikt moeten worden gemaakt, kunnen ondersteunen. Hiervoor kunt u op de DHCP-server een gebruikersklasse configureren en de verwante klasse-id op de clientcomputers instellen.

Een gebruikersklasse kan van pas komen wanneer u afzonderlijke opties wilt aanhouden voor de speciale noodzaak van het identificeren van clientcomputers, zoals een kortere leaseperiode voor draagbare computers die vaak mee worden genomen of vaak worden gebruikt voor externe toegang. In dit voorbeeld kunt u de DHCP-server configureren voor het verspreiden van opties die specifiek voor clients met die behoeften zijn bedoeld.

Met de functie voor gebruikersklassen hebt u meer mogelijkheden bij het configureren van DHCP-clients in uw netwerk, maar voor het standaardgebruik van DHCP is deze functie niet per se nodig. Als er geen door een gebruiker gedefinieerde optieklassen zijn geconfigureerd, zijn er opties beschikbaar via de standaardinstellingen van de server, scope of client.

DHCP-servers met Windows Server® 2008, die herkenning van gebruikersklasse-id's ondersteunen, voeren de volgende toegevoegde stappen uit wanneer er een IP-adres door clients wordt aangevraagd:

 1. De server bepaalt of de gebruikersklasse die door de client in de leaseaanvraag is aangegeven, een herkende klasse is die eerder op de server is gedefinieerd.

  Als er een vooraf gedefinieerde klasse op de server staat en is gedefinieerd, wordt toewijzing op basis van klassen ingeschakeld. Voor andere gebruikersklassen moet u die klassen eerst op de server toevoegen en configureren, voordat zij kunnen worden gebruikt.

 2. Als de gebruikersklasse wordt herkend, stelt de server vast of er nog meer DHCP-opties zijn geconfigureerd voor deze klasse in de actieve leasecontext (de scope- of een clientreservering) waar de server de client least.

 3. Als de scope of reserveringscontext is geconfigureerd voor het aanleveren van opties voor de door de gebruiker gedefinieerde klasse van de client, worden die opties door de server naar de client geretourneerd als onderdeel van het DHCPACK-bericht (DHCP acknowledgment). Dat bericht wordt verzonden om de lease te bevestigen.

  Opmerking

  Behalve het configureren of toevoegen van gebruikersklassen op de DHCP-server kunt u met de opdracht ipconfig /setclassid een klasse-id voor de DHCP-client instellen.

Extra voorbeelden van gebruikersklassen

U kunt gebruikersklasse-id's definiëren om informatie over de configuratie van de clientsoftware, de fysieke locatie van de client of de gebruikersvoorkeuren van de client mee te delen. Een id kan bijvoorbeeld opgeven dat DHCP-clients lid zijn van de door de gebruiker gedefinieerde klasse '2e verdieping, west', waarvoor een speciale set met instellingen voor de router-, DNS- (Domain Name System) en WINS-server nodig is.

U kunt ook de vooraf gedefinieerde Microsoft-gebruikersklassen gebruiken voor het isoleren van configuratiegegevens die specifiek zijn voor clients met speciale eisen, zoals BOOTP (Bootstrap Protocol) of de Routering en RAS-service.

Opmerkingen
 • Wanneer u gebruikersklassen op de DHCP-server configureert, moet u ervoor zorgen dat de id-gegevens van de gebruikersklasse die u op de DHCP-server en lidclientcomputers instelt, exact gelijk zijn aan binaire of ASCII-gegevens.
 • Bij de gebruikersklasseoptie kan slechts één klasse-id voor het identificeren van clients worden gebruikt. Elke clientcomputer kan alleen worden geïdentificeerd als een lid van een enkele gebruikersklasse op de DHCP-server. U kunt extra gebruikersklassen maken en waar nodig hybriden van uw andere gebruikersklassen maken.

Leveranciersklassen beheren

De door de leverancier gedefinieerde klassen kunnen worden gebruikt door DHCP-clients die zichzelf bij het verkrijgen van een lease bij de DHCP-server bekendmaken met behulp van hun leverancierstype. Een client maakt de eigen lidmaatschap in een leveranciersklasse bekend door een waarde in de optie Vendor class identifier op te geven wanneer die client een lease bij de server aanvraagt of op de serve selecteert.

De id van een leveranciersklasse is een tekenreeks die door een DHCP-server wordt geïnterpreteerd. Microsoft ondersteunt de identificatie van de leveranciersklasse voor haar DHCP-clients met Windows 7Windows Vista en Windows XP.

Andere leveranciers kunnen hun eigen, specifieke leveranciersklasse-id's specificeren voor het overbrengen van leveranciersspecifieke gegevens of het verwerken van speciale vereisten voor hun DHCP-clients.

DHCP-servers met Windows Server 2008, die herkenning van leveranciersklasse-id's ondersteunen, voeren de volgende toegevoegde stappen uit wanneer er een IP-adres door clients wordt aangevraagd:

 1. De server bepaalt of de leveranciersklasse die door de client in de leaseaanvraag is aangegeven, een herkende klasse is die eerder op de server is gedefinieerd.

  Alleen leveranciersklassen van Microsoft zijn vooraf gedefinieerd op de server. Voor andere leveranciersklassen moet u deze opties eerst toevoegen aan en configureren op uw DHCP-servers met Windows Server 2008, voordat die opties kunnen worden gebruikt.

 2. Als de leveranciersklasse wordt herkend, stelt de server vast of er nog meer DHCP-opties zijn geconfigureerd voor deze klasse in de actieve leasecontext (de scope of een clientreservering) waar de server de client least.

 3. Als de scope of reserveringscontext is geconfigureerd voor het aanleveren van opties voor de door de leverancier gedefinieerde klasse van de client, worden die opties met behulp van de optie Vendor specific information door de server naar de client geretourneerd als onderdeel van het DHCPACK-bericht (DHCP acknowledgment). Dat bericht wordt verzonden om de lease te bevestigen.

Door leveranciersklassen kunnen andere leveranciers van systemen aangepaste toepassingen voor DHCP in omgevingen met producten van verschillende leveranciers ondersteunen. De geleverde leveranciersopties worden gebruikt naast de standaard-DHCP-opties die zijn toegewezen of nodig zijn voor DHCP.

Opmerkingen
 • De standaardleveranciersklasse, standaard-DHCP-opties, kunnen van pas komen bij het groeperen van DHCP-clients die geen leveranciersklasse-id's opgeven.
 • Wanneer u nieuwe leveranciersklassen aan de DHCP-server toevoegt, moet u ervoor zorgen dat de id van de leveranciersklasse, die u op de server hebt ingesteld, overeenkomt met de id van de leveranciersklasse die door clients voor uw leverancier wordt gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met de desbetreffende leverancier.

Aanvullende naslaginformatie

Zie De instellingen van de DHCP-serverfunctie configureren voor een lijst met Help-onderwerpen waarin u meer informatie kunt vinden.

Raadpleeg de Windows Server 2008-documentatie op de website van Microsoft TechNet voor actuele en gedetailleerde informatie voor IT-professionals over DHCP (pagina is mogelijk Engelstalig).


Inhoudsopgave