I dette emne beskrives den fremgangsmåde, du skal benytte til sikkert at fjerne en bærbar computer fra en dockingstation.

Advarsel!

Hvis du afbryder forbindelsen til en enhed eller tager den enhed ud, der understøtter sikker fjernelse, uden først at advare systemet ved hjælp af programmet Sikker fjernelse, kan det medføre at data går tabt, eller at systemet bliver ustabilt. Du mister f.eks. sandsynligvis data, hvis forbindelsen til en enhed afbrydes under en dataoverførsel. Hvis du bruger Sikker fjernelse, kan du advare systemet, før du afbryder forbindelsen til eller tager en enhed ud, og dermed undgå et muligt datatab.

Alle brugerkonti kan bruges til at gennemføre denne procedure.

Sådan tages en enhed ud, eller sådan afbrydes forbindelsen til den
 1. Klik på ikonet Sikker fjernelse af hardware i meddelelsesområdet på proceslinjen (Ikonet Sikker fjernelse af hardware).

  Der vises en pop op-menu med en liste over Plug and Play-enheder, der understøtter sikker fjernelse, og som aktuelt er sluttet til systemet.

  Hvis du ikke får vist den ønskede enhed i menuen, understøtter enheden ikke sikker fjernelse, og du kan ikke afbryde forbindelsen til enheden eller tage den ud ved hjælp af Sikker fjernelse.

 2. Vælg den enhed, du vil afbryde forbindelsen til eller tage ud, på listen over enheder.

  Der vises en besked med oplysninger om, at det nu er sikkert at afbryde forbindelsen til enheden eller tage den ud.

  Bemærk!

  I forbindelse med flytbare lagerenheder, der kan fjernes sikkert, mens computeren er tændt, deaktiveres cachelagring som standard. Enhederne kan derefter fjernes uden datatab.


Indholdsfortegnelse