Driverlageret er et beskyttet område på computeren, der indeholder enhedsdriverpakker, som er godkendt til installation på computeren. Du finder flere oplysninger om driverlageret under Introduktion til installation af enheder og drivere.

Hvis du fjerner en enhedsdriverpakke fra lageret, betyder det ikke, at aktuelt aktive enheder, der bruger driveren, fjernes. De installerede kopier af driverfilerne ændres ikke. Kun kopien af driverpakken i lageret slettes. Når pakken er fjernet fra lageret, skal Windows, hvis en ny enhed, der bruger denne driver, sluttes til computeren, søge efter driverpakken på standardplaceringerne, hvilket kan omfatte, at brugeren bliver bedt om at indsætte et medie.

Dette emne indeholder en beskrivelse af den fremgangsmåde, du skal benytte til at fjerne en enhedsdriverpakke fra driverlageret.

Du skal som minimum være medlem af den lokale gruppe af administratorer eller tilsvarende for at kunne fuldføre denne procedure. Se oplysningerne under "Yderligere overvejelser" i dette emne.

Fastslå navnet på driverpakken i driverlageret

Før du kan fjerne driverpakken, skal du kende dens navn i driverlageret. .inf-filens navn ændres til OEM#.inf, hvor # er et entydigt tal.

Sådan fastslås navnet på driverpakken i driverlageret
 1. Åbn en kommandoprompt med administratorrettigheder. Klik på Start, klik på Alle programmer, klik på Tilbehør, højreklik derefter på Kommandoprompt, og peg på Kør som administrator.

  Bemærk!

  Kommandolinjeværktøjet PnPUtil fungerer kun, hvis du kører kommandoprompten som administrator.

 2. Hvis dialogboksen Kontrol af brugerkonti vises, skal du bekræfte, at den viste handling er den, du ønsker, og derefter klikke på Ja.

 3. Skriv følgende ved kommandoprompten:

  pnputil.exe -e

 4. Læs posterne i svaret for at finde beskrivelsen af pakken og dens filnavn.

Fjerne en driverpakke fra driverlageret

Når du kender navnet på pakkens .inf-fil i driverlageret, kan du fjerne enhedsdriverpakken.

Sådan fjernes en driverpakke fra driverlageret
 1. Åbn en kommandoprompt med administratorrettigheder. Klik på Start, klik på Alle programmer, klik på Tilbehør, højreklik derefter på Kommandoprompt, og peg på Kør som administrator.

  Bemærk!

  Kommandolinjeværktøjet PnPUtil fungerer kun, hvis du kører kommandoprompten som administrator.

 2. Hvis dialogboksen Kontrol af brugerkonti vises, skal du bekræfte, at den viste handling er den, du ønsker, og derefter klikke på Ja.

 3. Skriv følgende ved kommandoprompten:

  pnputil.exe -d Oem#.inf

  Sørg for at erstatte # med nummeret på den .inf-fil, du vil fjerne.

  Bemærk!

  Skriv følgende ved kommandoprompten for at få vist alle kommandolinjeparametrene for værktøjet PnPUtil: pnputil -?

 4. Hvis computeren rapporterer, at driverpakken bliver brugt af en tjeneste, der er installeret i øjeblikket, skal du enten fjerne enheden først, eller gennemtvinge sletning af pakken ved hjælp af parameteren -f i kommandoen pnputil.

Yderligere overvejelser
 • Normalt skal du som minimum være medlem af gruppen Administratorer eller tilsvarende for at kunne ændre drivere i driverlageret. En standardbruger kan få tilladelse til at installere eller fjerne en driverpakke. Hvis du vil give denne rettighed, skal du placere enhedsinstallationsklassen for driveren i politikken Tillad, at begrænsede brugere kan installere drivere til disse enhedsklasser. Du kan finde flere oplysninger under Konfigurere computerpolitikken, så ikke-administratorer kan installere bestemte enheder.


Indholdsfortegnelse