Úložiště ovladačů je chráněná oblast počítače obsahující balíčky ovladačů zařízení, které byly schváleny k instalaci v počítači. Více informací o úložišti ovladačů naleznete v části Principy instalace zařízení a ovladačů.

Odstraněním balíčku ovladače zařízení z úložiště ovladačů se neodinstaluje aktuálně funkční zařízení využívající tento ovladač. Nainstalované kopie souborů ovladače se nezmění. Odstraní se pouze kopie balíčku ovladače v úložišti. Pokud je po odstranění balíčku z úložiště připojeno k počítači nové zařízení používající tento ovladač, musí systém Windows vyhledat balíček ovladače ve standardních umístěních, což může znamenat i požadavek na médium.

Toto téma obsahuje postupy, pomocí kterých můžete odstranit balíček ovladače zařízení z úložiště ovladačů.

Tento postup mohou provést pouze členové místní skupiny Administrators nebo uživatelé s ekvivalentními oprávněními. Podrobnosti najdete v tomto tématu v části Další informace.

Určení názvu balíčku ovladače v úložišti ovladačů

Před odstraněním balíčku ovladače je potřeba znát jeho název v úložišti ovladačů. Název souboru INF je změněn na OEM#.inf, kde # je jedinečné číslo.

Chcete-li určit název balíčku ovladače v úložišti ovladačů
 1. Otevřete příkazový řádek s oprávněním správce. Klikněte na tlačítko Start, položku Všechny programy a Příslušenství, potom klikněte pravým tlačítkem na odkaz Příkazový řádek a klikněte na příkaz Spustit jako správce.

  Poznámka

  Nástroj příkazového řádku PnPUtil funguje, pouze pokud příkazový řádek spustíte jako správce.

 2. Jestliže se zobrazí dialogové okno Řízení uživatelských účtů, potvrďte nabízenou akci v případě, že ji žádáte, a potom klikněte na tlačítko Ano.

 3. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz:

  pnputil.exe -e

 4. Mezi položkami výstupu příkazu nalezněte popis a název souboru vašeho balíčku.

Odstranění připraveného balíčku ovladače z úložiště ovladačů

Až zjistíte název souboru INF balíčku v úložišti ovladačů, můžete odstranit balíček ovladače zařízení.

Chcete-li odstranit připravený balíček ovladače z úložiště ovladačů
 1. Otevřete příkazový řádek s oprávněním správce. Klikněte na tlačítko Start, položku Všechny programy a Příslušenství, klikněte pravým tlačítkem na odkaz Příkazový řádek a potom klikněte na příkaz Spustit jako správce.

  Poznámka

  Nástroj PnPUtil funguje, pouze pokud příkazový řádek spustíte jako správce.

 2. Jestliže se zobrazí dialogové okno Řízení uživatelských účtů, potvrďte nabízenou akci v případě, že ji žádáte, a potom klikněte na tlačítko Ano.

 3. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz:

  pnputil.exe -d Oem#.inf

  Nezapomeňte znak # nahradit číslem souboru INF, který chcete odstranit.

  Poznámka

  Chcete-li zobrazit všechny parametry příkazového řádku pro nástroj PnPUtil, zadejte na příkazovém řádku následující příkaz: pnputil -?

 4. Pokud počítač oznámí, že je balíček ovladače používán právě nainstalovaným zařízením, je třeba zařízení nejprve odinstalovat nebo vynutit odebrání balíčku pomocí volby -f příkazu pnputil.

Další požadavky
 • Ve výchozím nastavení je pro úpravu ovladačů zařízení nutné alespoň členství ve skupině Administrators nebo v ekvivalentní skupině. Běžný uživatel může získat oprávnění k instalování nebo odinstalování balíčku ovladače. Chcete-li udělit oprávnění, umístěte třídu instalace zařízení pro daný ovladač do zásady Povolit jiným uživatelům než správcům instalaci ovladačů pro tyto třídy zařízení. Více informací naleznete v části Konfigurace zásad počítače umožňující uživatelům bez oprávnění správce instalovat určitá zařízení.


Obsah