Toto téma obsahuje postup, pomocí kterého můžete nakonfigurovat způsob, jakým vaše zařízení komunikuje s řízením spotřeby systému Windows. Patří sem nastavení způsobu, jak zařízení za různých podmínek spotřebovává energii, a způsobu, jakým systém Windows reaguje na události přicházející od zařízení při provozu počítače v různých úsporných režimech.

Pomocí možností řízení spotřeby můžete nakonfigurovat zařízení tak, aby se probudilo z úsporného režimu za účelem provedení úlohy. Jedním příkladem vlivu uvedeného nastavení může být případ, kdy příchozí volání modemu je obslouženo systémem i přesto, že systém se nachází v režimu spánku. Je také možné zadat, zda má operační systém vypnout určité zařízení v případě, že nevykonává nějakou činnost, například obsluhu volání.

Tento postup mohou provést pouze členové místní skupiny Administrators nebo uživatelé s ekvivalentními oprávněními.

Změna možností spotřeby zařízení
  1. Spuštění nástroje Správce zařízení.

  2. Dvakrát klikněte na typ zařízení, u kterého chcete změnit možnosti spotřeby.

  3. Klikněte pravým tlačítkem myši na požadované zařízení a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.

  4. Na kartě Řízení spotřeby proveďte požadované změny nastavení.

Poznámka

Karta Řízení spotřeby se zobrazí pouze pro ovladače zařízení, které podporují standardy možností spotřeby.


Obsah