נושא זה מספק הליך שבו באפשרותך להשתמש כדי לקבוע את תצורת האינטראקציה של ההתקן שלך עם אפשרויות צריכת החשמל של Windows. הליך זה כולל הגדרות המפקחות על צריכת החשמל של ההתקן בתנאים שונים ועל אופן התגובה של Windows לאירועים שמקורם בהתקן כאשר המחשב פועל במצבים שונים של חיסכון בצריכת חשמל.

באפשרותך להשתמש באפשרויות צריכת החשמל כדי לקבוע את תצורתו של התקן כך ש"יתעורר" ממצב של צריכת חשמל נמוכה עבור אירוע. דוגמה אחת של התוצאה של פעולה כזו היא ששיחת מודם נכנסת תתריע למערכת לתת שירות לשיחה אפילו אם המערכת נמצאת במצב שינה. באפשרותך גם לציין אם על מערכת ההפעלה לכבות התקן מסוים אם אינו נמצא בשימוש, למשל מספק שירות לשיחה.

חברות בקבוצה המקומית Administrators, או רמת הרשאות מקבילה, היא דרישת המינימום להשלמת הליך זה.

כדי לשנות את אפשרויות צריכת החשמל עבור התקן
  1. פתיחת 'מנהל ההתקנים'.

  2. לחץ פעמיים על סוג ההתקן שעבורו ברצונך לשנות אפשרויות צריכת חשמל.

  3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ההתקן הרצוי ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

  4. בכרטיסיה ניהול צריכת חשמל, שנה את ההגדרות הרצויות.

הערה

הכרטיסיה ניהול צריכת חשמל מופיעה רק עבור מנהלי התקנים התומכים בתקנים של אפשרויות צריכת חשמל.


תוכן העניינים