ניתן להפעיל את 'מנהל ההתקנים' במספר דרכים. נושא זה מספק שני הליכים שבהם תוכל להשתמש כדי להפעיל את 'מנהל ההתקנים' ב- Windows Vista® וב-Windows Server® 2008, הן מתוך ממשק Windows והן מתוך שורת פקודה.

ניתן להשתמש בכל חשבון משתמש לביצוע הליך זה. עם זאת, רק חברים בקבוצה Administrators יכולים לבצע שינויים בהתקנים.

פתיחת 'מנהל ההתקנים'

באפשרותך לפתוח את 'מנהל ההתקנים' בכל אחת מהדרכים הבאות:

באמצעות ממשק Windows

התהליך הבא מאפשר לך לפתוח את 'מנהל ההתקנים' באמצעות ממשק המשתמש של Windows.

כדי לפתוח את 'מנהל ההתקנים' באמצעות ממשק Windows
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.

 2. לחץ על חומרה וקול.

 3. לחץ על מנהל ההתקנים. אחד מהדברים הבאים יתרחש:

  • אם התחברת כחשבון Administrator המוכלל, נפתח 'מנהל ההתקנים'.

  • אם התחברת כמשתמש החבר בקבוצה Administrators, מופיעה תיבת הדו-שיח בקרת חשבון משתמש ועליך ללחוץ על המשך כדי לפתוח את 'מנהל ההתקנים'.

  • אם התחברת כמשתמש רגיל, מופיעה הודעה המציינת כי אין באפשרותך לבצע כל שינוי בהתקנים. לחץ על אישור כדי לפתוח את 'מנהל ההתקנים' במצב של קריאה בלבד.

באמצעות שורת פקודה

ההליך הבא מאפשר לך לפתוח את 'מנהל ההתקנים' מכל שורת פקודה.

כדי לפתוח את 'מנהל ההתקנים' באמצעות שורת הפקודה
 • בשורת פקודה, בתיבה התחל חיפוש או בתיבה הפעלה, הקלד את הפקודה הבאה:

  mmc devmgmt.msc

  אחד מהדברים הבאים יתרחש:

  • אם התחברת כחשבון Administrator המוכלל, נפתח 'מנהל ההתקנים'.

  • אם התחברת כמשתמש החבר בקבוצה Administrators, מופיעה תיבת הדו-שיח בקרת חשבון משתמש ועליך ללחוץ על המשך כדי לפתוח את 'מנהל ההתקנים'.

  • אם התחברת כמשתמש רגיל, מופיעה הודעה המציינת כי אין באפשרותך לבצע כל שינוי בהתקנים. לחץ על אישור כדי לפתוח את 'מנהל ההתקנים' במצב של קריאה בלבד.

באמצעות 'ניהול מחשב'

ההליכים הבאים מאפשרים לך לפתוח את 'ניהול מחשב' הכולל את 'מנהל ההתקנים' כאחד הרכיבים שלו.

הערה

הליך זה פועל רק ב- Windows Vista. ב- Windows Server 2008, שלבים אלה מתחילים את התוכנית 'מנהל השרת'. כדי להפעיל את 'ניהול מחשב' ב- Windows Server 2008, השתמש בצעדים בהליך הבא באמצעות שורת הפקודה.

כדי לפתוח את 'ניהול מחשב' באמצעות ממשק Windows
 1. לחץ על התחל, לאחר מכן לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מחשב ולאחר מכן לחץ על נהל.

  אחד מהדברים הבאים יתרחש:

  • אם התחברת כחשבון Administrator המוכלל, נפתח 'ניהול מחשב'.

  • אם התחברת כמשתמש החבר בקבוצה Administrators, מופיעה תיבת הדו-שיח בקרת חשבון משתמש ועליך ללחוץ על המשך כדי לפתוח את 'ניהול מחשב'.

  • אם נכנסת למערכת כמשתמש רגיל, נפתח 'ניהול מחשב'.

 2. לחץ על מנהל ההתקנים בחלונית הניווט.

  אחד מהדברים הבאים יתרחש:

  • אם אתה מנהל מערכת, 'מנהל ההתקנים' מופיע בחלונית הפרטים.

  • אם התחברת כמשתמש רגיל, מופיעה הודעה המציינת כי אין באפשרותך לבצע כל שינוי בהתקנים. לחץ על אישור כדי לפתוח את 'מנהל ההתקנים' במצב של קריאה בלבד בחלונית הפרטים.

כדי לפתוח את 'ניהול מחשב' באמצעות שורת הפקודה
 1. בשורת פקודה, בתיבה התחל חיפוש או בתיבה הפעלה, הקלד את הפקודה הבאה:

  mmc compmgmt.msc

  אחד מהדברים הבאים יתרחש:

  • אם התחברת כחשבון Administrator המוכלל, נפתח 'ניהול מחשב'.

  • אם התחברת כמשתמש החבר בקבוצה Administrators, מופיעה תיבת הדו-שיח בקרת חשבון משתמש ועליך ללחוץ על המשך כדי לפתוח את 'ניהול מחשב'.

  • אם נכנסת למערכת כמשתמש רגיל, נפתח 'ניהול מחשב'.

 2. לחץ על 'מנהל ההתקנים' בחלונית הניווט.

  אחד מהדברים הבאים יתרחש:

  • אם אתה מנהל מערכת, 'מנהל ההתקנים' מופיע בחלונית הפרטים.

  • אם התחברת כמשתמש רגיל, מופיעה הודעה המציינת כי אין באפשרותך לבצע כל שינוי בהתקנים. לחץ על אישור כדי לפתוח את 'מנהל ההתקנים' במצב של קריאה בלבד בחלונית הפרטים.

ממחשב מרוחק

כדי לפתוח את 'מנהל ההתקנים' במחשב מרוחק
 1. פתח את 'ניהול מחשב' באמצעות אחד מההליכים בסעיף הקודם.

 2. בתפריט פעולה, לחץ על התחברות אל מחשב אחר.

 3. בתיבת הדו-שיח בחירת מחשב, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בתיבה מחשב אחר, הקלד את שם המחשב אליו ברצונך לקבל גישה ולאחר מכן לחץ על אישור.

  • לחץ על עיון ולאחר מכן לחץ על מתקדם כדי לחפש את המחשב הרצוי. לחץ על אישור כאשר בחרת את המחשב הנכון.

  אם החיבור מצליח, שם המחשב יופיע בסוגריים לצד התווית ניהול מחשב בחלק הימני העליון.

  הערה

  הגישה ל'מנהל ההתקנים' במחשב מרוחק בצורה זו תהיה במצב של "קריאה בלבד". אין באפשרותך לבצע שינויים בהתקנים או בהגדרות שלהם.


תוכן העניינים