כברירת מחדל, רק משתמשים השייכים לקבוצה Administrators במחשב יכולים להתקין התקנים. זאת מכיוון שרק מנהל מערכת יכול למקם חבילת מנהלי התקנים במאגר מנהלי ההתקנים, שזהו שלב הכרחי בתהליך ההתקנה. באמצעות Windows Vista® ו- Windows Server® 2008 באפשרותך לקבוע את התצורה של מדיניות המחשב במחשב שלך כדי לאפשר למספר מוגבל של משתמשים את היכולת להתקין התקנים ממחלקות ספציפיות של התקנות התקנים.

נושא זה מספק הליכים בהם ניתן להשתמש כדי לקבוע את מחלקת ההתקנה של ההתקן עבור התקן חומרה ולאחר מכן להוסיף מחלקה זו של התקנת התקנים למדיניות כדי לאפשר למשתמש מוגבל להתקין מנהלי התקנים עבור התקן זה ללא צורך בהרשאות מלאות.

חברות בקבוצה המקומית Administrators, או רמת הרשאות מקבילה, היא דרישת המינימום להשלמת הליך זה.

קביעת המחלקה של התקנת ההתקן עבור התקן חומרה מסוים

לפני שתוכל לתת הרשאה להתקנת התקן ספציפי, עליך לקבוע את מחלקת התקנת ההתקן המשמשת את Windows לזהות באופן ייחודי התקן זה. באפשרותך לעשות זאת על-ידי הצגת קובץ ‎.inf של חבילת מנהל ההתקן או על-ידי הצגת המאפיינים של התקן שמותקן כעת.

כדי לקבוע את מחלקת התקנת ההתקן על-ידי הצגת קובץ ‎.inf של חבילת מנהל התקן
 1. פתח את קובץ ‎.inf של חבילת מנהל ההתקן בפנקס רשימות.

 2. מצא את המקטע המתחיל בטקסט [Version].

 3. מצא את השורה במקטע זה המתחילה בטקסט ClassGuid=‎.

 4. העתק את הערך מימין לסימן השווה ללוח ולאחר מכן הדבק אותו בכל מקום בו יידרש.

כדי לקבוע את מחלקת התקנת ההתקן על-ידי הצגת המאפיינים של התקן המותקן כעת
 1. התקן את ההתקן במחשב בדיקה.

 2. פתיחת 'מנהל ההתקנים' במחשב זה.

 3. מצא את ההתקן שלך בעץ של מנהל ההתקנים.

 4. לחץ פעמיים על ההתקן שלך כדי להציג את העמוד מאפיינים.

 5. לחץ על הכרטיסיה פרטים.

 6. ברשימה מאפיין, בחר GUID של מחלקת התקן.

 7. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ה- GUID, לחץ על העתק ולאחר מכן הדבק אותו בכל מקום בו יידרש.

קביעת תצורת המדיניות כדי לאפשר למשתמש מוגבל ליצור תמונת התקנה של התקנים עבור מחלקת התקנה ספציפית של התקן

Windows תומך במדיניות בה יכול מנהל המערכת להשתמש כדי להחליט אילו התקנים יהיו ניתנים להתקנה על-ידי משתמשים מוגבלים. כברירת מחדל, רק מנהלי מערכת יכולים להתקין התקנים. Windows אוכף מדיניות זו במהלך אחסון זמני של מנהל ההתקן במאגר מנהלי ההתקנים. לקבלת מידע נוסף אודות אחסון זמני, ראה אחסון זמני של מנהל התקן במאגר מנהלי ההתקנים.

הערה

הליך זה מתאים עבור מספר קטן של מחשבים. כדי להחיל באופן אפקטיבי את המדיניות על מספר גדול של מחשבים, השתמש בכלי כגון 'מדיניות קבוצתית'. לקבלת מידע אודות 'מדיניות קבוצתית', ראה 'מדיניות קבוצתית' באתר האינטרנט של Windows Server TechCenter ‏(https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=55625).

כדי לקבוע את תצורת המדיניות כדי לאפשר למשתמש מוגבל לבצע אחסון זמני של מנהלי התקנים עבור מחלקת התקנה ספציפית של התקן
 1. מלא את השלבים באחד ההליכים הקודמים כדי לקבוע את ה- GUID של מחלקת התקנת ההתקן עבור ההתקן שלך.

 2. לחץ על התחל, ולאחר מכן בתיבה התחל חיפוש הקלד mmc gpedit.msc, ולאחר מכן הקש Enter כדי להפעיל את 'עורך אובייקטי מדיניות קבוצתית מקומית'.

 3. אם תיבת הדו-שיח בקרת חשבון משתמש מופיעה, אשר שהפעולה המוצגת היא הפעולה שרצית ולאחר מכן לחץ על כן.

 4. ב'עורך אובייקטי מדיניות קבוצתית מקומית', תחת מדיניות מחשב מקומי, לחץ פעמיים על כל אחד מהפריטים הבאים: תצורת מחשב, תבניות מנהליות, מערכת ולאחר מכן ‏‏התקנת מנהל התקן.

 5. בחלונית הפרטים, לחץ פעמיים על אפשר למשתמשים שאינם מנהלי מערכת להתקין מנהלי התקנים עבור מחלקות התקנים אלה.

 6. בחר באפשרות זמין כדי להפעיל את מדיניות המחשב.

 7. לחץ על הצג כדי להציג את הרשימה הנוכחית של מחלקות התקנת ההתקנים המאושרות.

 8. בתיבת הדו-שיח הצגת תוכן, לחץ על הוסף.

 9. בתיבת הדו-שיח הוספת פריט, הזן את ה- GUID של מחלקת התקנת ההתקנים כולל הסוגריים המסולסלים {} ולאחר מכן לחץ על אישור.

 10. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח הצגת תוכן.

 11. לחץ על אישור כדי לסגור את מדיניות המחשב.

  בעמודה מצב, המדיניות כעת זמין.

משתמשים מוגבלים במחשב זה (או בכל מחשב עליו חלה מדיניות זו) יוכלו מעתה להתקין התקנים במחלקת התקנת התקנים זו ללא צורך בזכויות מלאות.

חשוב

על חבילת מנהלי ההתקנים להיות חתומה בהתאם למדיניות המחשב. אם האישור עבור המפרסם של מנהל ההתקן אינו במאגר האישורים של 'מפרסמים מהימנים', המשתמש יתבקש לקבל את האישור הבלתי-מאומת במהלך תהליך ההתקנה.


תוכן העניינים