Oletusarvoisesti vain tietokoneen Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsenet voivat asentaa laitteita. Tämä johtuu siitä, että vain järjestelmänvalvoja voi sijoittaa ohjainkokonaisuuden ohjainsäilöön, mikä on asennusprosessin välttämätön vaihe. Windows Vista®- ja Windows Server® 2008 -käyttöjärjestelmissä voit määrittää tietokonekäytännön, joka antaa rajoitetuille käyttäjille oikeuden asentaa tiettyjen laiteasennusluokkien laitteita.

Tässä ohjeaiheessa on tietoja siitä, miten voit määrittää tietyn laitteen laiteasennusluokan ja lisätä sen käytäntöön, jotta rajoitettu käyttäjä voi asentaa kyseisen laitteen ohjaimet ilman käyttöoikeuksien laajentamista.

Jäsenyys paikallisessa Järjestelmänvalvojat- ryhmässä tai muissa vastaavissa ryhmissä on vähimmäisvaatimus tämän toiminnon suorittamiseen.

Tietyn laitteen laiteasennusluokan määrittäminen

Ennen kuin voit myöntää oikeuden asentaa tietyn laitteen, sinun on määritettävä laiteasennusluokka, jonka avulla Windows yksilöi kyseisen laitteen. Voit tehdä tämän tarkastelemalla joko laiteohjainkokonaisuuden .inf-tiedostoa tai asennetun laitteen ominaisuuksia.

Laiteasennusluokan määrittäminen tarkastelemalla laiteohjainkokonaisuuden .inf-tiedostoa
 1. Avaa laiteohjainkokonaisuuden .inf-tiedosto Muistiossa.

 2. Etsi osa, joka alkaa tekstillä [Version].

 3. Etsi kyseisen osan rivi, joka alkaa tekstillä ClassGuid=.

 4. Kopioi yhtäsuuruusmerkin oikealla puolella oleva arvo leikepöydälle ja liitä se kohtiin, joissa sitä tarvitaan.

Laiteasennusluokan määrittäminen tarkastelemalla asennetun laitteen ominaisuuksia
 1. Asenna laite testaustietokoneeseen.

 2. Laitehallinnan avaaminen kyseisessä tietokoneessa.

 3. Etsi laite Laitehallinta-puunäkymästä.

 4. Kaksoisnapsauta laitetta, niin sen Ominaisuudet-sivu tulee näyttöön.

 5. Valitse Tiedot-välilehti.

 6. Valitse Ominaisuus-luettelosta Laiteluokan GUID-tunnus.

 7. Kaksoisnapsauta GUID-tunnusta, valitse Kopioi ja liitä tunnus kohtiin, joissa sitä tarvitaan.

Käytännön määrittäminen siten, että rajoitettu käyttäjä voi tallentaa tietyn laiteasennusluokan laitteita

Windows tukee käytäntöjä, joiden avulla järjestelmänvalvoja voi määrätä, mitä laitteita rajoitetut käyttäjät voivat asentaa. Oletusarvoisesti vain järjestelmänvalvojat voivat asentaa laitteita. Windows valvoo käytännön noudattamista, kun laiteohjain kopioidaan ohjainsäilöön. Lisätietoja ohjainten kopioimisesta on ohjeaiheessa Laiteohjaimen väliaikainen tallentaminen ohjainsäilöön.

Huomautus

Tämä toiminto on käyttökelpoinen, kun tietokoneita on vähän. Käytännön ottaminen käyttöön useissa tietokoneissa onnistuu tätä tehokkaammin esimerkiksi ryhmäkäytännön avulla. Lisätietoja ryhmäkäytännöstä on Windows Server TechCenter -sivustossa (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=55625, sivusto voi olla englanninkielinen).

Tietokonekäytännön määrittäminen siten, että rajoitettu käyttäjä voi kopioida ohjaimia tiettyyn laiteasennusluokkaan
 1. Määritä laitteen laiteasennusluokan GUID-tunnus edellä olevien ohjeiden mukaisesti.

 2. Avaa ryhmäkäytäntöobjektien editori napsauttamalla Käynnistä-painiketta, kirjoittamalla Aloita haku -ruutuun mmc gpedit.msc ja painamalla sitten Enter-näppäintä.

 3. Jos näyttöön tulee Käyttäjätilien valvonta -valintaikkuna, vahvista, että näytössä näkyvä toiminto on haluamasi, ja valitse sitten Kyllä.

 4. Kaksoisnapsauta seuraavia ryhmäkäytäntöobjektien editorin Paikallinen tietokonekäytäntö -kohdan alla olevia kohtia: Tietokoneasetukset, Hallintamallit, Järjestelmä ja Ohjaimen asentaminen.

 5. Kaksoisnapsauta tietoruudun kohtaa Salli muiden kuin järjestelmänvalvojien asentaa näiden laiteluokkien ohjaimia.

 6. Ota tietokonekäytäntö käyttöön valitsemalla Käytössä.

 7. Tuo hyväksyttyjen laiteasennusluokkien luettelo näyttöön valitsemalla Näytä.

 8. Valitse Näytä sisältö -valintaikkunassa Lisää.

 9. Kirjoita Lisää osa -valintaikkunaan laiteasennusluokan GUID-tunnus aaltosulkeet {} mukaan lukien ja valitse OK.

 10. Sulje Näytä sisältö -valintaikkuna valitsemalla OK.

 11. Sulje tietokonekäytäntö valitsemalla OK.

  Tila-sarakkeessa käytäntö on nyt Käytössä.

Tämän tietokoneen (tai muun tätä käytäntöä noudattavan tietokoneen) rajoitetut käyttäjät voivat nyt asentaa tämän laiteasennusluokan laitteita ilman laajennettuja oikeuksia.

Tärkeää

Laiteohjainkokonaisuuden on edelleen oltava allekirjoitettu tietokonekäytännön mukaisesti. Jos ohjaimen julkaisijan varmenne ei ole Luotetut julkaisijat -varmennesäilössä, järjestelmä pyytää käyttäjää hyväksymään tarkastamattoman varmenteen asennusprosessin aikana.


Sisällys