Tässä ohjeaiheessa kerrotaan laitteiden poistamisesta ja niiden asentamisesta uudelleen.

Jäsenyys paikallisessa Järjestelmänvalvojat- ryhmässä tai muissa vastaavissa ryhmissä on vähimmäisvaatimus tämän toiminnon suorittamiseen. Lisätietoja on tämän aiheen muita huomioonotettavia tekijöitä käsittelevässä kohdassa.

Laitteen poistaminen

Yleensä Plug and Play -laitteen poistaminen ei vaadi Laitehallinnan käyttöä. Voit vain irrottaa Plug and Play -laitteen tietokoneesta. Laitteen tyypin mukaan voit kuitenkin joutua käynnistämään tietokoneen uudelleen. Lisätietoja on laitteen valmistajan toimittamissa ohjeissa.

Laitteen poistaminen
 1. Laitehallinnan avaaminen.

 2. Kaksoisnapsauta sen laitteen tyyppiä, jonka haluat poistaa.

 3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella haluamaasi laitetta ja valitse sitten Poista. Voit myös kaksoisnapsauttaa laitetta ja valita Ohjain-välilehdessä Poista.

 4. Valitse Vahvista laitteen poistaminen -sivulla Poista tämän laitteen ohjainohjelmisto, jos haluat poistaa ohjainkokonaisuuden myös ohjainsäilöstä. .

  Poista tämän laitteen ohjainohjelmisto -vaihtoehto poistaa kokonaisuuden ohjainsäilöstä. Se ei poista muiden samaa ohjainta käyttävien laitteiden asennettuna olevaa ohjainta. Jos poistat ohjaimen säilöstä ja laite liitetään uudelleen tietokoneeseen, Windowsin on etsittävä ohjainkokonaisuutta normaaleista etsintäsijainneista, ja se voi tarvittaessa pyytää tietovälinettä käyttäjältä. Tämä vaihtoehto vastaa seuraavaa komentoa: pnputil -d -f <package.inf>. Lisätietoja on ohjeaiheessa Ohjainkokonaisuuden poistaminen ohjainsäilöstä.

 5. Suorita poistaminen loppuun valitsemalla OK.

 6. Kun poisto on tehty, irrota laite tietokoneesta.

  Jos järjestelmä pyytää käynnistämään tietokoneen uudelleen, poisto ei ole vielä valmis ja laite voi jatkaa toimintaansa tietokoneen uudelleenkäynnistykseen asti.

Plug and Play -laitteen asentaminen uudelleen

Asenna laite uudelleen vain, jos se toimii väärin tai on lopettanut kokonaan toimintansa. Ennen laitteen uudelleenasentamista yritä käynnistää tietokone uudelleen ja tarkastaa laite saadaksesi selville, toimiiko se oikein. Jos laite ei toimi oikein, yritä uudelleenasentamista.

Plug and Play -laitteen asentaminen uudelleen
 1. Laitehallinnan avaaminen.

 2. Poista laite edellä olevien ohjeiden mukaisesti.

 3. Jos näyttöön tulee kehotus käynnistää tietokone uudelleen, toimi seuraavasti:

  • Kytke laite ja käynnistä sitten tietokone uudelleen. Laite tunnistetaan, ja uudelleen asennettu Windows käynnistyy uudelleen.

  • Suorita asennus loppuun noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

 4. Jos näyttöön ei tule kehotusta käynnistää tietokone uudelleen, toimi seuraavasti:

  • Valitse Laitehallinnan Toiminto-valikosta Etsi laitteistoon tehdyt muutokset.

  • Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

  Huomautus

  Etsi laitteistoon tehdyt muutokset ei asenna Plug and Play -laitetta uudelleen, jos ohjain on jo asennettu tietokoneeseen. Jos laitteen asennusta ei ole poistettu, Etsi laitteistoon tehdyt muutokset ei tunnista laitteen yhteyttä muutokseksi. Plug and Play -laitteen asennus on poistettava, jotta Windows aloittaisi asennuksen, kun laite kytketään uudelleen.

Muun kuin Plug and Play -laitteen asentaminen uudelleen

Asenna laite uudelleen vain, jos se toimii väärin tai on lopettanut kokonaan toimintansa. Ennen laitteen uudelleenasentamista yritä käynnistää tietokone uudelleen ja tarkistaa laite saadaksesi selville, toimiiko se oikein. Jos laite ei toimi oikein, yritä uudelleenasentamista.

Muun kuin Plug and Play -laitteen asentaminen uudelleen
 1. Laitehallinnan avaaminen.

 2. Poista laite ensimmäisenä olevien ohjeiden mukaisesti.

 3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella tietoruudun ylintä solmua.

 4. Valitse Lisää aiempi laite.

 5. Valitse Ohjattu laitteen lisääminen -toiminnossa Seuraava ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Muita huomioon otettavia seikkoja

Sisällys