Dette emnet omhandler prosedyrer du kan bruke til å avinstallere maskinvareenhetene og installere dem på nytt.

Medlemskap i den lokale gruppen Administratorer eller tilsvarende er minimumskravet for å kunne fullføre prosedyren. Se gjennom detaljene i delen for tilleggshensyn i dette emnet.

Avinstallere en enhet

Det er vanligvis ikke nødvendig å bruke Enhetsbehandling for å avinstallere en Plug and Play-enhet. Du ganske enkelt kobler Plug and Play-enheten fra datamaskinen. Det er imidlertid mulig at du må starte datamaskinen på nytt, avhengig av enhetstypen. Hvis du vil ha mer informasjon, se instruksjonene fra enhetsprodusenten.

Avinstallere en enhet
 1. Åpne Enhetsbehandling.

 2. Dobbeltklikk enhetstypen du vil avinstallere.

 3. Høyreklikk enheten, og klikk deretter Avinstallere. Du kan også dobbeltklikke enheten, og deretter klikke Avinstallere i kategorien Driver.

 4. På siden Bekreft fjerning av enhet velger du Slett driverprogramvaren for denne enheten hvis du også vil fjerne enhetsdriverpakken fra driverlageret. .

  Alternativet Slett driverprogramvaren for denne enheten fjerner pakken fra driverlageret. Det fjerner ikke den installerte driveren for andre fungerende enheter som bruker den samme driveren. Hvis du fjerner driveren fra lageret, og enheten blir koblet til datamaskinen på nytt, må Windows søke etter en kopi av driverpakken i standard søkeplasseringer, og kanskje spørre brukeren om mediet. Dette alternativet tilsvarer kjøring av kommandoen: pnputil -d -f <package.inf>. Hvis du vil ha mer informasjon, se Fjerne en driverpakke fra driverlageret.

 5. Klikk OK for å fullføre avinstallasjonsprosessen.

 6. Når avinstallasjonsprosessen er fullført, kobler du enheten fra datamasinen.

  Hvis du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt, er ikke fjerningen fullført og enheten kan fortsette å fungere til datamaskinen startes på nytt.

Slik installerer du Plug and Play-enheter på nytt

Forhåndsinstaller en enhet bare hvis den ikke fungerer riktig, eller hvis den har sluttet å fungere. Før du installerer en enhet på nytt, prøv å starte datamaskinen på nytt og kontroller enheten for å fastslå om den fungerer som den skal. Hvis den ikke fungerer riktig, prøver du å installere enheten på nytt.

Slik installerer du Plug and Play-enheter på nytt
 1. Åpne Enhetsbehandling.

 2. Følg instruksjonene i foregående prosedyre for å avinstallere enheten.

 3. Hvis du blir bedt om å start datamaskinen på nytt, følger du denne fremgangsmåten:

  • Koble enheten til datamaskinen og start datamaskinen på nytt. Enheten vil bli oppdaget og installert på nytt etter at Windows har startet på nytt.

  • Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.

 4. Hvis du Ikke blir bedt om å start datamaskinen på nytt, følger du denne fremgangsmåten:

  • Klikk på Søk etter maskinvareendringer i Handling-menyen.

  • Følg instruksjonene på skjermen.

  Obs!  

  Søk etter maskinvareendringer vil ikke installere en Plug and Play-enhet på nytt hvis en driver allerede er installert på datamaskinen. Hvis enheten ikke har blitt avinstallert, vil ikke Søk etter maskinvareendringer oppdage at tilkoblingen av enheten er en endring. Du må avinstallere en Plug and Play-enhet for at Windows skal starte en installasjon på nytt når du kobler til enheten igjen.

Slik installerer du Plug and Play-enheter på nytt

Forhåndsinstaller en enhet bare hvis den ikke fungerer riktig, eller hvis den har sluttet å fungere. Før du installerer en enhet på nytt, prøv å starte datamaskinen på nytt og kontroller enheten for å fastslå om den fungerer som den skal. Hvis den ikke fungerer riktig, prøver du å installere enheten på nytt.

Installere en Plug and Play-enhet på nytt
 1. Åpne Enhetsbehandling.

 2. Følg instruksjonene i den første prosedyren for å avinstallere enheten.

 3. Høyreklikk den øverste noden i detaljruten.

 4. Klikk Legg til eldre maskinvare.

 5. Velg Veiviser for maskinvare, klikk Neste, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

Flere hensyn

Innholdsfortegnelse