Følgende termer brukes i all dokumentasjon om enhetsinstallasjon og -behandling. I enhetsbehandlingskontekst, har disse termene av og til en spesialisert mening.

enhet
Alt utstyr som kan kobles til et nettverk eller en datamaskin, for eksempel en skriver, en styrespake, en adapter eller et modemkort, eller andre typer eksternt utstyr. En enhet krever en enhetsdriver for å fungere med Windows.

enhetskonflikt
En konflikt som oppstår når de samme systemressursene har blitt tildelt to eller flere enheter. Systemressurser inkluderer avbruddsordrelinjer (IRQ), kanaler for direkte minnetilgang (DMA), inn/utdata-porter (I/U) og minneadresser.

enhetsdriver
Programvare som gjør det mulig for Windows å kommunisere med en bestemt maskinvareenhet. Du må installere en enhetsdriver før Windows kan bruke ny programvare.

enhetsdriverpakke
Filene som er nødvendige for å installere og konfigurere en enhetsdriver. En enhetsdriverpakke kan inkludere et installasjonsprogram, en .inf-fil og en sikkerhetskatalogfil, i tillegg til de faktiske enhetsdriverfilene.

deaktivere
Gjøre en enhet ufunksjonell. Hvis du for eksempel deaktiverer en enhet i en maskinvarekonfigurasjon, kan du ikke bruke enheten når datamaskinen bruker den maskinvarekonfigurasjonen. Deaktivering av en enhet frigjør ressursene som var tildelt enheten.

direkte minnetilgang (DMA - Direct Memory Access)
Minnetilgang som ikke involverer mikroprosessoren. SMA brukes ofte til direkte dataoverføring mellom minnet og en ekstern enhet, for eksempel en diskstasjon.

forankre
Det å koble en bærbar datamaskin til en forankringsstasjon.

driverlager (eller beskyttet driverlager)
Et sikkert område i datamaskinen der Windows plasserer installasjonspakker for enhetsdrivere før de gjøres operative. Alle driverpakker må samles i lageret som en del av installasjonsprosessen.

aktivere
Gjøre en enhet funksjonell. Hvis for eksempel en enhet i dine maskinvarekonfigurasjonsinnstillinger er aktivert, er enheten tilgjengelig når datamaskinen bruker denne maskinvarekonfigurasjonen.

maskinvarekonfigurasjon
Ressursinnstillingene som har blitt tildelt en bestemt enhet. Hver enhet på datamaskinen har en maskinvarekonfigurasjon som kan bestå av IRQ-linjer, DMA, en I/U-port, eller minneadresseinnstillinger.

inndata/utdata-port (I/U)
En kanal der data blir overført mellom en enhet og mikroprosessoren. Porten vises for mikroprosessoren som én eller flere minneadresser den kan bruke til å sende eller motta data.

installere
Når det referes til maskinvare, fysisk koble enheten til din datamaskin, laste inn enhetsdrivere på datamaskinen, og konfigurering av enhetsegenskaper og -innstillinger.

avbryte
En forespørsel om oppmerksomhet fra prosessoren. Når prosessoren mottar et avbrudd, stopper den pågående operasjoner, lagrer sin arbeidsstatus og overfører kontrollen til en bestemt rutine, kalt avbruddsbehandler, som inneholder instruksjoner for håndtering av den spesielle situasjonen som forårsaket avbruddet.

IRQ (interrupt request, avbruddsordre)
Et signal sendt av en enhet for å få oppmerksomhet fra prosessoren når enheten er klar til å ta imot eller sende informasjon. Hver enhet sender avbruddsordrene sine over en bestemt maskinvarelinje. Hver enhet må være tilordnet et entydig IRQ-nummer.

lokal datamaskin
Datamaskinen du for øyeblikket er logget på som bruker. Mer generelt er en lokal datamaskin en datamaskin som du kan få direkte tilgang til uten å bruke en kommunikasjonslinje eller en kommunikasjonsenhet, for eksempel et nettverkskort eller modem.

minneadresse
En del av datamaskinminnet som kan tildeles en enhet eller brukes av et program eller operativsystemet. Enheter blir vanligvis tildelt flere minneadresser.

ikke-kompatibel Plug and Play
En enhet, for eksempel en skriver, et modem, eller en spillkontroller som krever manuell konfigurasjon av maskinvareinnstillingene før den kan brukes. Enheter som ikke er Plug and Play-kompatible blir stadig mer sjeldne, fordi produsentene slutter å fremstille dem til fordel for Plug and Play-enheter. Termen ikke-komopatibel Plug and Play gjelder vanligvis eldre utstyrsdeler.

eksternt tilkoblingsgrensesnitt (PCI - peripheral connection interface)
Intel Corporations definisjon på et lokalt buss-system som tillater opptil 10 PCI-kompatible utvidelseskort å bli installert i datamaskinen.

Plug and Play
Et sett spesifikasjoner utviklet av Intel Corporation som gjør det mulig for en datamaskin å automatisk registrere og konfigurere en enhet og installere de riktige enhetsdriverne.

port
Et tilkoblingspunkt på datamaskinen der du kan koble til enheter som sender data inn og ut av en datamaskin.

ekstern datamaskin
En datamaskin du kan få tilgang til bare ved hjelp av en kommunikasjonslinje eller en kommunikasjonsenhet, for eksempel et nettverkskort eller et modem.

ressurser
Vanligvis enhver del av et datamaskinsystem eller nettverk, for eksempel diskettstasjon, skriver eller minne, som kan tildeles et program eller en prosess som kjører.

I Enhetsbehandling er dette en av fire systemkomponentene som styrer enhetsfunksjonene på en datamaskin. De fire systemressursene er avbruddsordrelinjer (IRQ), kanaler for direkte minnetilgang (DMA), inn/utdata-porter (I/U) og minneadresser.

oppsamling
Innsetting av en enhetsdriver i et driverlager slik at det kan bli installert. Alle pakker må samles før de kan installeres. Bare en administrator eller brukerkonto med riktige delegerte tillatelser kan plassere en enhetsdriver i lageret. Windows kontrollerer om en enhetsdriver har gyldig signatur under driveroppsamlingen.

utløse
Det å koble en bærbar datamaskin til en forankringsstasjon.

avinstallere
Når det refereres til programvare, er dette fjerning av programfiler og mapper fra harddisken og fjerning av relaterte data fra registeret, slik at programvaren ikke lenger er tilgjengelig.

Når det refereres til en enhet, er dette fjerning av tilsvarende enhetsdrivere fra harddisken og fysisk fjerning av enheten fra datamaskinen.


Innholdsfortegnelse