Następujące pojęcia są używane w całej dokumentacji dotyczącej instalacji urządzeń i zarządzania nimi. W kontekście zarządzania urządzeniami te pojęcia mają czasem specjalne znaczenie.

urządzenie
Dowolny sprzęt, który może być podłączony do sieci lub komputera, na przykład drukarka, joystick, karta, modem lub dowolne inne urządzenie peryferyjne. Aby urządzenie działało w systemie Windows, wymagany jest sterownik urządzenia.

konflikt urządzeń
Konflikt występujący, gdy te same zasoby systemowe zostaną przydzielone do dwóch lub więcej urządzeń. Zasoby systemowe obejmują linie żądań przerwań (IRQ), kanały bezpośredniego dostępu do pamięci (DMA), porty wejścia/wyjścia (We/Wy) i adresy pamięci.

sterownik urządzenia
Oprogramowanie umożliwiające systemowi Windows komunikowanie się z konkretnym urządzeniem sprzętowym. Zanim będzie możliwe użycie nowego sprzętu w systemie Windows, konieczne jest zainstalowanie sterownika urządzenia.

pakiet sterownika urządzenia
Pliki niezbędne do zainstalowania i skonfigurowania sterownika urządzenia. Oprócz plików faktycznego sterownika urządzenia pakiet sterownika urządzenia może zawierać program instalacyjny, plik .inf oraz plik wykazu zabezpieczeń.

wyłączenie
Spowodowanie, że urządzenie przestaje funkcjonować. Na przykład jeśli urządzenie zostanie wyłączone w konfiguracji sprzętu, nie będzie można używać tego urządzenia, gdy komputer używa tej konfiguracji sprzętu. Wyłączenie urządzenia powoduje zwolnienie przydzielonych do niego zasobów.

bezpośredni dostęp do pamięci (DMA)
Dostęp do pamięci, który odbywa się bez udziału procesora. Bezpośredniego dostępu do pamięci często się używa do transferu danych bezpośrednio między pamięcią a urządzeniem peryferyjnym, na przykład stacją dysków.

dokowanie
Podłączanie komputera przenośnego do stacji dokującej.

magazyn sterowników (lub chroniony magazyn sterowników)
Bezpieczny obszar komputera, w którym system Windows umieszcza pakiety instalacyjne sterowników urządzeń, zanim będą gotowe do działania. Wszystkie pakiety sterowników muszą być umieszczone w magazynie jako część procesu instalacji.

włączenie
Spowodowanie, że urządzenie zaczyna funkcjonować. Na przykład jeśli w ustawieniach konfiguracji sprzętu urządzenie jest włączone, będzie ono dostępne do użytku, gdy komputer użyje tej konfiguracji sprzętu.

konfiguracja sprzętu
Ustawienia zasobów przydzielonych do konkretnego urządzenia. Każde urządzenie w komputerze ma konfigurację sprzętu, która może obejmować linie IRQ, kanały DMA, port We/Wy oraz ustawienia adresów pamięci.

port wejścia/wyjścia (We/Wy)
Kanał, przez który dane są przesyłane między urządzeniem i procesorem. Port jest postrzegany przez procesor jako jeden lub kilka adresów pamięci, które mogą być używane do wysyłania lub odbierania danych.

instalowanie
W odniesieniu do sprzętu fizyczne podłączanie urządzenia do komputera, ładowanie sterowników urządzenia do komputera oraz konfigurowanie właściwości i ustawień urządzenia.

przerwanie
Żądanie wykonania przez procesor określonych operacji. Gdy procesor otrzyma przerwanie, zawiesza bieżące operacje, zapisuje stan pracy i przekazuje sterowanie do specjalnej procedury znanej jako program obsługi przerwań zawierający instrukcje dotyczące konkretnej sytuacji, która spowodowała wystąpienie przerwania.

żądanie przerwania (IRQ)
Sygnał wysyłany przez urządzenie w celu zlecenia procesorowi wykonania określonych operacji lub zawiadomienia go wówczas, gdy urządzenie jest gotowe do przyjęcia lub wysłania informacji. Każde urządzenie wysyła swoje żądania przerwań po konkretnej linii sprzętowej. Każdemu urządzeniu musi być przypisany unikatowy numer IRQ.

komputer lokalny
Komputer, na którym jest zalogowany dany użytkownik. Mówiąc bardziej ogólnie, komputer lokalny jest komputerem, do którego użytkownik ma bezpośredni dostęp bez korzystania z linii lub urządzeń komunikacyjnych, takich jak karta sieciowa lub modem.

adres pamięci
Część pamięci komputera, która może być przydzielona urządzeniu lub używana przez program lub system operacyjny. Urządzeniom są zazwyczaj przydzielane zakresy adresów pamięci.

niezgodny z typem Plug and Play
Urządzenie, takie jak drukarka, modem lub kontroler gier, wymagające ręcznej konfiguracji ustawień sprzętu, zanim będzie można go użyć. Urządzenia niezgodne z typem Plug and Play są coraz rzadziej spotykane, gdyż producenci zaprzestali ich produkcji i przestawili się na produkcję urządzeń typu Plug and Play. Pojęcie niezgodny z typem Plug and Play na ogół odnosi się do starszego sprzętu.

interfejs PCI
Specyfikacja wprowadzona przez firmę Intel Corporation, definiująca system lokalnej magistrali umożliwiający zainstalowanie w komputerze do 10 kart rozszerzenia zgodnych z interfejsem PCI.

technologia Plug and Play
Zestaw specyfikacji opracowanych przez firmę Intel Corporation, pozwalających komputerowi na automatyczne wykrywanie i konfigurowanie urządzeń oraz instalowanie odpowiednich sterowników urządzeń.

port
Punkt połączenia w komputerze, w którym można podłączyć urządzenia przekazujące dane do komputera i z komputera.

komputer zdalny
Komputer, do którego można uzyskiwać dostęp jedynie za pośrednictwem linii lub urządzeń komunikacyjnych, takich jak karta sieciowa lub modem.

zasoby
Ogólny termin odnoszący się do dowolnej części systemu komputerowego lub sieci, takiej jak dysk, drukarka lub pamięć, która może być przydzielona uruchomionemu programowi lub procesowi.

W zarządzaniu urządzeniami zasób jest dowolnym z czterech składników systemu, które kontrolują sposób działania urządzeń w komputerze. Do składników tych należą następujące zasoby systemowe: linie żądań przerwań (IRQ), kanały bezpośredniego dostępu do pamięci (DMA), porty wejścia/wyjścia (We/Wy) i adresy pamięci.

przemieszczanie
Proces umieszczania sterownika urządzenia w magazynie sterowników, aby mógł zostać zainstalowany. Wszystkie pakiety muszą być przemieszczone, zanim będą mogły zostać zainstalowane. Jedynie przy użyciu konta administratora lub konta użytkownika mającego odpowiednie delegowane uprawnienia można umieścić sterownik w magazynie. Podczas przemieszczania sterownika urządzenia system Windows sprawdza, czy sterownik ma ważną sygnaturę.

oddokowanie
Odłączenie komputera przenośnego od stacji dokującej.

odinstalowanie
W odniesieniu do oprogramowania usunięcie plików i folderów programu z dysku twardego oraz usunięcie powiązanych danych z rejestru, aby program nie był już dostępny.

W odniesieniu do urządzenia usunięcie odpowiednich sterowników urządzeń z dysku twardego oraz fizyczne usunięcie urządzenia z komputera.


Spis treści