W tym temacie opisano procedurę, której można użyć, aby uruchomić lub zatrzymać sterowniki urządzeń niezgodnych ze specyfikacją Plug and Play. Aby uzyskać instrukcje dotyczące urządzeń typu Plug and Play, zobacz temat Włączanie lub wyłączanie urządzenia typu Plug and Play.

Do wykonania tej procedury wymagana jest przynależność użytkownika do lokalnej grupy Administratorzy lub do grupy jej równoważnej.

Aby uruchomić lub zatrzymać urządzenie niezgodne z Plug and Play:
  1. Uruchamianie Menedżera urządzeń.

  2. Kliknij menu Widok, a następnie kliknij polecenie Pokaż ukryte urządzenia.

  3. Na liście urządzeń kliknij dwukrotnie pozycję Sterowniki niezgodne z Plug and Play, kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednie urządzenie, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  4. Na karcie Sterownik kliknij przycisk Uruchom lub Zatrzymaj, a następnie kliknij przycisk OK.

    Uwaga

    Jeśli przycisk Uruchom na karcie Sterownik jest niedostępny, to sterownik jest już załadowany.


Spis treści