System Windows jest zgodny ze specyfikacją Plug and Play definiującą sposób, w jaki komputer może wykrywać i konfigurować nowo dodany sprzęt i automatycznie instalować sterownik urządzenia. Przed wprowadzeniem specyfikacji Plug and Play użytkownicy musieli ręcznie konfigurować urządzenia, zanim zostały podłączone do komputera.

Sprzęt typu Plug and Play w połączeniu z systemem operacyjnym zgodnym ze specyfikacją Plug and Play, takim jak system Windows Vista® oraz Windows Server® 2008, umożliwia podłączenie sprzętu, po czym system Windows automatycznie wyszukuje odpowiedni pakiet sterownika urządzenia i konfiguruje go w taki sposób, aby urządzenie nie kolidowało z innymi urządzeniami.

Ponieważ sterownik urządzenia działa tak, jakby był częścią systemu operacyjnego z nieograniczonym dostępem do całego komputera, bardzo ważne jest, aby dozwolone było używanie jedynie znanych i autoryzowanych sterowników urządzeń. Aby spełnić to wymaganie, w systemie Windows Vista oraz Windows Server 2008 proces instalacji jest podzielony na dwa etapy:

Instalacja urządzenia w systemie Windows

Instalacja urządzenia i sterownika w systemie Windows Vista oraz Windows Server 2008 przebiega w sposób przedstawiony na poniższym diagramie. Na tym diagramie „PnP” oznacza usługę Plug and Play działającą w systemie Windows. Jeśli nie jest spełniony którykolwiek z wymogów dotyczących zabezpieczeń lub nie można znaleźć odpowiedniego pakietu sterownika urządzenia, wówczas proces jest przerywany.

Schemat blokowy - instalacja sterownika urządzenia systemu Windows
  1. Gdy użytkownik podłączy urządzenie, system Windows wykrywa nowy sprzęt i sygnalizuje usłudze Plug and Play, że należy go uruchomić.

  2. Usługa Plug and Play identyfikuje urządzenie.

  3. Usługa Plug and Play przeszukuje magazyn sterowników, aby znaleźć pakiet sterownika odpowiedni dla urządzenia. Jeśli odpowiedniego pakietu nie można znaleźć, przejdź do kroku 4. W przeciwnym wypadku przejdź do kroku 8.

  4. System Windows wyszukuje odpowiedni pakiet sterownika, przeszukując następujące lokalizacje, zatrzymując się, gdy tylko znajdzie odpowiedni pakiet:

  5. System Windows sprawdza, czy użytkownik ma uprawnienia do umieszczenia pakietu sterownika w magazynie sterowników. Użytkownik musi mieć poświadczenia administratora lub zasada komputera musi zezwalać, aby standardowy użytkownik instalował urządzenia mające taki identyfikator. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zasady, zobacz temat Konfigurowanie zasady komputera umożliwiającej użytkownikom z ograniczeniami instalowanie konkretnych urządzeń.

  6. System Windows sprawdza, czy pakiet sterownika ma ważny podpis cyfrowy. Jeśli pakiet sterownika jest podpisany za pomocą ważnego certyfikatu, którego nie ma w magazynie Zaufani wydawcy, wówczas system Windows monituje użytkownika o potwierdzenie.

  7. System Windows umieszcza kopię pakietu sterownika w magazynie sterowników.

  8. Usługa PnP kopiuje pliki sterownika z magazynu sterowników do lokalizacji operacyjnych, czyli na ogół do folderu %systemroot%\windows32\drivers.

  9. Usługa PnP konfiguruje rejestr w taki sposób, aby system Windows otrzymał instrukcje, jak używać nowo zainstalowanych sterowników.

  10. Usługa PnP uruchamia nowo zainstalowane sterowniki. Ten krok jest powtarzany przy każdym uruchomieniu komputera w celu ponownego załadowania sterowników.

W systemie Windows Vista oraz Windows Server 2008 proces opisany w krokach od 3 do 7 jest określany jako przemieszczanie. Podczas przemieszczania system Windows wykonuje sprawdzenie zabezpieczeń, a następnie umieszcza pakiet sterownika w bezpiecznej lokalizacji, tak aby usługa Plug and Play miała do niego dostęp. W systemie Windows Vista oraz Windows Server 2008 przemieszczanie może być wykonane przez administratora jako osobny krok. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Przemieszczanie sterownika urządzenia do magazynu sterowników.

Jeśli użytkownik jest administratorem wielu komputerów, wówczas przemieszczanie pakietów sterowników urządzeń za użytkowników jest istotną zaletą. Podczas przemieszczania system Windows wykonuje wszystkie niezbędne sprawdzenia zabezpieczeń, łącznie ze sprawdzeniem uprawnień administracyjnych oraz sprawdzeniem poprawności podpisów cyfrowych. Po pomyślnym przemieszczeniu pakietu sterownika każdy użytkownik logujący się do tego komputera może instalować sterowniki znajdujące się w magazynie sterowników przez proste podłączenie odpowiedniego urządzenia. Nie są wyświetlane monity i nie są wymagane specjalne uprawnienia. Użytkownik po prostu podłącza urządzenie, które zaczyna działać i nie jest potrzebna interwencja administratora ani działu pomocy.


Spis treści