Magazyn sterowników to chroniony obszar komputera zawierający pakiety sterowników urządzeń zatwierdzone do instalowania na komputerze. Po umieszczeniu pakietu sterownika w magazynie sterowników standardowy użytkownik komputera może instalować urządzenia bez konieczności podniesienia poziomu swoich uprawnień.

W tym temacie opisano procedurę, której może użyć administrator, aby przemieścić pakiet instalacyjny sterownika do magazynu sterowników.

Do wykonania tej procedury wymagana jest przynależność użytkownika do lokalnej grupy Administratorzy lub do grupy jej równoważnej. Sprawdź szczegóły w sekcji „Kwestie dodatkowe” w tym temacie.

Aby przemieścić pakiet sterownika do magazynu sterowników
 1. Otwórz wiersz polecenia z uprawnieniami administracyjnymi. Kliknij kolejno przyciski Start, Wszystkie programy oraz Akcesoria, następnie kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wiersz polecenia, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.

  Uwaga

  Narzędzie wiersza polecenia PnPUtil nie działa, jeśli wiersz polecenia nie zostanie uruchomiony z uprawnieniami administracyjnymi.

 2. Jeśli wyświetlone zostanie okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, potwierdź chęć wyświetlenia akcji, a następnie kliknij przycisk Tak.

 3. W wierszu polecenia wpisz polecenie:

  pnputil.exe -a <PathToDriver>/<Driver>.inf

  Parametr Opis

  -a

  Określa, że pakiet sterownika ma być dodany do magazynu sterowników.

  ŚcieżkaDoSterownika

  Określa ścieżkę do folderu, w którym jest aktualnie zlokalizowany sterownik.

  Sterownik.inf

  Określa nazwę pliku inf opisującego pakiet sterownika.

  Uwaga

  Aby wyświetlić wszystkie parametry wiersza polecenia narzędzia PnPUtil, wpisz w wierszu polecenia pnputil -?

 4. Jeśli pakiet sterownika nie jest podpisany lub jest podpisany za pomocą certyfikatu, którego nie ma w magazynie Zaufani wydawcy, zostanie wyświetlone okno dialogowe Zabezpieczenia systemu Windows z prośbą o potwierdzenie zamiaru zainstalowania sterownika. Należy przejrzeć szczegóły komunikatu, aby określić problem z podpisem sterownika. Jeśli wiadomo, że pakiet sterownika jest prawidłowy i bezpieczny, należy kliknąć przycisk Zainstaluj, aby dokończyć operację przemieszczania.

 5. Po zakończeniu przemieszczania narzędzie PnPUtil poda Nazwę opublikowaną przypisaną do tego pakietu w magazynie sterowników. Tę nazwę trzeba podać, jeśli później zajdzie potrzeba usunięcia pakietu sterownika z magazynu. Jeśli występuje potrzeba określenia opublikowanej nazwy pakietu sterownika, użyj polecenia pnputil.exe -e, a następnie znajdź urządzenie wyjściowe dla żądanego sterownika.

Uwagi dodatkowe

Spis treści