W tym temacie opisano procedurę, której można użyć w celu zmiany ustawień charakterystycznych dla pewnych typów urządzeń.

Do wykonania tej procedury wymagana jest przynależność użytkownika do lokalnej grupy Administratorzy lub do grupy jej równoważnej.

Zmienianie ustawień karty sieciowej

Właściwości karty sieciowej zależą od konkretnego urządzenia. Należy przeczytać instrukcję obsługi dostarczoną przez producenta urządzenia, aby sprawdzić, które ustawienia należy zmienić.

Aby zmienić ustawienia karty sieciowej:
 1. Uruchamianie Menedżera urządzeń.

 2. Kliknij dwukrotnie węzeł Karty sieciowe.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednią kartę sieciową, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 4. Na karcie Zaawansowane wprowadź odpowiednie zmiany.

Zmienianie ustawień portu COM lub LPT

Aby zmienić ustawienia portu COM lub LPT:
 1. Uruchamianie Menedżera urządzeń.

 2. Kliknij dwukrotnie węzeł Porty (COM i LPT).

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni port, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 4. Na karcie Ustawienia portu wprowadź odpowiednie zmiany.

  Uwaga

  Większość urządzeń sprzętowych korzystających z portu automatycznie ustawia szybkość portu. Ustawienia domyślne szybkości portu modemu są określone w oknie Opcje telefonu i modemu w Panelu sterowania w sekcji Sprzęt i dźwięk.

Zmienianie ustawień myszy PS/2

Aby zmienić ustawienia myszy PS/2:
 1. Uruchamianie Menedżera urządzeń.

 2. Kliknij dwukrotnie węzeł Mysz i inne urządzenia wskazujące.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Mysz zgodna z PS/2, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 4. Na karcie Ustawienia zaawansowane wprowadź odpowiednie zmiany.

Zmienianie ustawień kontrolera IDE

Niektóre zaawansowane ustawienia kontrolerów IDE zależą od urządzenia. Należy przeczytać instrukcję obsługi dostarczoną przez producenta urządzenia, aby się dowiedzieć, które ustawienia można zmieniać.

Nie ma możliwości zmiany ustawienia Typ urządzenia, jeśli system wykrył już urządzenie IDE na kanale IDE. Uniemożliwia to wybranie ustawienia Brak, co spowodowałoby wyłączenie urządzenia IDE.

Aby zmienić ustawienia kontrolera IDE:
 1. Uruchamianie Menedżera urządzeń.

 2. Kliknij dwukrotnie węzeł Kontrolery IDE ATA/ATAPI, kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednie urządzenie IDE, a następnie kliknij plecenie Właściwości.

 3. Na karcie Ustawienia zaawansowane wprowadź odpowiednie zmiany, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga

  Karta Ustawienia zaawansowane może nie pojawiać się dla niektórych kontrolerów IDE.

Zmienianie ustawień regionu stacji DVD

Wiele dekoderów programowych wymaga bezpośredniego dostępu do pamięci (DMA), aby mogły działać. Należy sprawdzić ustawienia kontrolerów IDE ATA/ATAPI, aby się upewnić, że została wybrana opcja DMA, jeżeli dostępne w polu Tryb transferu. Jeśli jest to konieczne, należy także sprawdzić to ustawienie dla pomocniczego kanału IDE.

Aby zmienić ustawienie regionu stacji DVD:
 1. Uruchamianie Menedżera urządzeń.

 2. Kliknij dwukrotnie węzeł Stacje dysków CD-ROM/DVD, kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednią stację DVD, a następnie kliknij plecenie Właściwości.

 3. Na karcie Region DVD wprowadź odpowiednie zmiany.

  Uwaga

  Karta Region DVD może nie być dostępna dla niektórych stacji DVD.

Aby skonfigurować stację DVD do odtwarzania dysków z innych regionów, wybierz obszar geograficzny z listy regionów. Zazwyczaj wybierany jest region zamieszkania i na ogół nie ma potrzeby ponownej zmiany tego ustawienia.

Ustawienie regionu można zmienić ograniczoną liczbę razy. Gdy ustawienie Pozostało zmian ma wartość 1 i zostanie wybrany nowy region, pojawi się alert ostrzegający, że po tej zmianie będzie można odtwarzać jedynie dyski DVD z tego regionu. Pamiętaj, że dla niektórych urządzeń DVD i dekoderów programowych zmiana ustawienia regionu może nie być możliwa.

Zmienianie ustawień karty ISDN

Aby zmienić ustawienia karty ISDN:
 1. Uruchamianie Menedżera urządzeń.

 2. Kliknij dwukrotnie węzeł Karty sieciowe, kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednią kartę ISDN, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 3. Na karcie ISDN na liście Wybierz typ przełącznika lub protokół D-channel kliknij typ przełącznika lub protokół D-channel, a następnie kliknij polecenie Konfiguruj.

  Wprowadź odpowiednie zmiany.

Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania ustawień karty ISDN, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną przez firmę telefoniczną lub producenta sprzętu.

Zmienianie ustawień urządzenia multimedialnego

Urządzenia multimedialne mogą obejmować strumieniowe urządzenia audio lub wideo, kodery-dekodery audio lub wideo oraz urządzenia MIDI.

Aby zmienić ustawienia urządzenia multimedialnego:
 1. Uruchamianie Menedżera urządzeń.

 2. Kliknij dwukrotnie węzeł Kontrolery dźwięku, wideo i gier.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednie urządzenie, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 4. Zmień odpowiednie konfiguracje.

  Uwaga

  Przycisk Właściwości jest aktywny tylko wtedy, gdy na komputerze są sterowniki inne niż sterowniki WDM. Jeśli przycisk Właściwości nie jest aktywny, użyj karty Zasoby, aby skonfigurować urządzenie.


Spis treści