Το θέμα αυτό παρέχει διαδικασίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αλλάξετε ρυθμίσεις που αφορούν ορισμένους τύπους συσκευών.

Η συμμετοχή ως μέλος στην τοπική ομάδα Administrators ή αντίστοιχη, αποτελεί ελάχιστη απαίτηση για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας.

Αλλαγή των ρυθμίσεων για προσαρμογέα δικτύου

Οι ιδιότητες των συσκευών για προσαρμογείς δικτύου εξαρτώνται από τη συσκευή. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστή της συσκευής για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις που πρέπει να αλλάξετε.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για προσαρμογέα δικτύου
 1. Άνοιγμα της Διαχείρισης Συσκευών.

 2. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Προσαρμογείς δικτύου.

 3. Κάντε δεξιό κλικ στον προσαρμογέα δικτύου που θέλετε και στη συνέχεια κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

 4. Στην καρτέλα Για προχωρημένους, πραγματοποιήστε τις αλλαγές που θέλετε.

Αλλαγή των ρυθμίσεων για θύρα COM ή LPT

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για θύρα COM ή LPT
 1. Άνοιγμα της Διαχείρισης Συσκευών.

 2. Κάντε διπλό κλικ στις Θύρες (COM & LPT).

 3. Κάντε δεξιό κλικ στη θύρα που θέλετε και στη συνέχεια κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

 4. Στην καρτέλα Ρυθμίσεις θύρας, πραγματοποιήστε τις αλλαγές που θέλετε.

  Σημείωση

  Οι περισσότερες συσκευές υλικού που χρησιμοποιούν θύρες ορίζουν αυτομάτως την ταχύτητα της θύρας. Οι προεπιλεγμένες τιμές για την ταχύτητα θύρας μόντεμ ορίζονται στις Επιλογές τηλεφώνου και μόντεμ στονΠίνακα Ελέγχου, στην ενότητα Υλικό και Ήχος.

Αλλαγή των ρυθμίσεων για ποντίκι PS/2

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για ποντίκι PS/2
 1. Άνοιγμα της Διαχείρισης Συσκευών.

 2. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Ποντίκια και άλλες συσκευές κατάδειξης.

 3. Κάντε δεξιό κλικ στην επιλογήΠοντίκι συμβατό με PS/2 και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

 4. Στην καρτέλα Ρυθμίσεις για προχωρημένους, πραγματοποιήστε τις αλλαγές που θέλετε.

Αλλαγή των ρυθμίσεων για ελεγκτή IDE

Κάποιες από τις ρυθμίσεις για προχωρημένους για ελεγκτές IDE εξαρτώνται από τη συσκευή. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστή της συσκευής για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις που μπορείτε να αλλάξετε.

Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση στον Τύπο συσκευής εάν το σύστημα έχει ήδη εντοπίσει συσκευή IDE σε κανάλι IDE. Έτσι, αποφεύγεται η επιλογή Καμία, η οποία θα απενεργοποιούσε τη συσκευή IDE.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για ελεγκτή IDE
 1. Άνοιγμα της Διαχείρισης Συσκευών.

 2. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Ελεγκτές IDE ATA/ATAPI, κάντε δεξιό κλικ στη συσκευή IDE που θέλετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

 3. Στην καρτέλα Ρυθμίσεις για προχωρημένους, πραγματοποιήστε τις αλλαγές που θέλετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση

  Η καρτέλα Ρυθμίσεις για προχωρημένους μπορεί να μην εμφανίζεται για όλες τις συσκευές ελεγκτών IDE.

Αλλαγή των τοπικών ρυθμίσεων για μονάδα δίσκου DVD

Πολλοί αποκωδικοποιητές λογισμικού απαιτούν άμεση πρόσβαση μνήμης (DMA) για να λειτουργήσουν. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις των ελεγκτών Integrated Device Electronics (IDE) ATA/ATAPI για να βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί DMA εάν υπάρχει σε Κατάσταση λειτουργίας μεταφοράς. Εάν ισχύει, επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση και για το δευτερεύον κανάλι IDE.

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση περιοχής για μονάδα δίσκου DVD
 1. Άνοιγμα της Διαχείρισης Συσκευών.

 2. Κάντε διπλό κλικ στις Μονάδες δίσκου DVD/CD-ROM, δεξιό κλικ στη μονάδα δίσκου DVD που θέλετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

 3. Στην καρτέλα Περιοχή DVD, πραγματοποιήστε τις αλλαγές που θέλετε.

  Σημείωση

  Η καρτέλα Περιοχή DVD μπορεί να μην είναι διαθέσιμη για όλες τις μονάδες δίσκου DVD.

Για να ρυθμίσετε τη μονάδα δίσκου σας DVD ώστε να αναπαράγει δίσκους από άλλες περιοχές, επιλέξτε μια γεωγραφική περιοχή από τη λίστα περιοχών. Συνήθως επιλέγετε την περιοχή στην οποία κατοικείτε. Συνήθως δεν απαιτείται ξανά η αλλαγή της ρύθμισης.

Οι ρυθμίσεις περιοχής μπορούν να αλλάξουν λίγες φορές μόνο. Όταν οι Υπόλοιπες αλλαγές ισούνται με 1 και επιλέξετε μια νέα περιοχή, θα εμφανιστεί προειδοποίηση ότι μετά από την αλλαγή αυτή, θα μπορείτε να αναπαράγετε DVD μόνο από αυτήν την περιοχή. Έχετε υπόψη σας ότι ίσως να μην μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση περιοχής για κάποια στοιχεία υλικού DVD και αποκωδικοποιητές λογισμικού.

Αλλαγή ρυθμίσεων για προσαρμογέα ISDN

Για να αλλάξετε ρυθμίσεις για προσαρμογέα ISDN
 1. Άνοιγμα της Διαχείρισης Συσκευών.

 2. Κάντε διπλό κλικ στους Προσαρμογείς δικτύου, δεξιό κλικ στην κάρτα προσαρμογέα Integrated Services Digital Network (ISDN) που θέλετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

 3. Στην καρτέλα ISDN, στη λίστα Επιλέξτε τον τύπο διακόπτη ή πρωτόκολλο καναλιού D, κάντε κλικ σε έναν τύπο διακόπτη ή πρωτόκολλο καναλιού D και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων.

  Κάντε τις αλλαγές που θέλετε.

Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων προσαρμογέα ISDN, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχει η τηλεφωνική εταιρεία ή ο κατασκευαστής του υλικού.

Αλλαγή των ρυθμίσεων για συσκευή πολυμέσων

Οι συσκευές πολυμέσων μπορεί να περιλαμβάνουν συσκευές ροής ήχου ή βίντεο, κωδικοποιητές ήχου ή βίντεο ή συσκευές MIDI.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για συσκευή πολυμέσων
 1. Άνοιγμα της Διαχείρισης Συσκευών.

 2. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Ελεγκτές ήχου, βίντεο και παιχνιδιών.

 3. Κάντε δεξιό κλικ στη συσκευή που θέλετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

 4. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις παραμέτρων που θέλετε.

  Σημείωση

  Το κουμπί Ιδιότητες είναι ενεργοποιημένο μόνο εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει προγράμματα οδήγησης εκτός Windows Driver Model (WDM). Εάν το κουμπί Ιδιότητες δεν είναι ενεργοποιημένο, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Πόροι για να ρυθμίσετε τη συσκευή.


Πίνακας περιεχομένων