Η ενότητα αυτή παρέχει διαδικασίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εγκαταστήσετε συσκευές Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας, αλλά και συσκευές χωρίς υποστήριξη Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας, καθώς και να συντηρείτε τα προγράμματα οδήγησης που υποστηρίζουν τις συσκευές.


Πίνακας περιεχομένων