Το θέμα αυτό παρέχει μια διαδικασία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επιστρέψετε σε προηγούμενη έκδοση ενός προγράμματος οδήγησης συσκευής.

Οι νεότερες εκδόσεις προγραμμάτων οδήγησης συσκευών συχνά προσθέτουν λειτουργίες και αποκαθιστούν προβλήματα που παρουσίαζαν οι προηγούμενες εκδόσεις. Η επαναφορά ενός προγράμματος οδήγησης μπορεί να προκαλέσει την απώλεια νέων λειτουργιών και να επαναφέρει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νεότερη έκδοση.

Η συμμετοχή ως μέλος στην τοπική ομάδα Administrators ή αντίστοιχη, αποτελεί ελάχιστη απαίτηση για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Ανατρέξτε στις λεπτομέρειες που περιέχονται στην ενότητα "Πρόσθετες πληροφορίες" σε αυτό το θέμα.

Για να επαναφέρετε προηγούμενη έκδοση ενός προγράμματος οδήγησης
  1. Άνοιγμα της Διαχείρισης Συσκευών.

  2. Κάντε δεξιό κλικ στη συσκευή για την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε επαναφορά στην προηγούμενη έκδοση του προγράμματος οδήγησης και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

  3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προγράμματα οδήγησης.

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά προγράμματος οδήγησης.

  5. Στο πλαίσιο διαλόγου Επαναφορά πακέτου προγράμματος οδήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

Επιπλέον ζητήματα
  • Από προεπιλογή, η ιδιότητα μέλους της ομάδας Administrators ή ισοδύναμη είναι η ελάχιστη που απαιτείται για την τροποποίηση των προγραμμάτων οδήγησης συσκευών στον υπολογιστή. Ένας τυπικός χρήστης μπορεί να τροποποιήσει ένα πακέτο προγράμματος οδήγησης μόνο εάν η κλάση εγκατάστασης συσκευών για το πρόγραμμα οδήγησης υπάρχει στην πολιτική υπολογιστή Να επιτρέπεται σε μη διαχειριστές η εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης για αυτές τις κλάσεις συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση παραμέτρων πολιτικής υπολογιστή ώστε να επιτρέπεται σε μη διαχειριστές να εγκαθιστούν συγκεκριμένες συσκευές.

  • Το κουμπί Επαναφορά προγράμματος οδήγησης είναι διαθέσιμο μόνο αν είχε εγκατασταθεί προηγούμενη έκδοση του προγράμματος οδήγησης. Εάν το τρέχον πρόγραμμα οδήγησης για τη συσκευή είναι το μοναδικό που έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή, τότε το κουμπί Επαναφορά προγράμματος οδήγησης δεν είναι ενεργοποιημένο.


Πίνακας περιεχομένων