Η Διαχείριση Συσκευών σάς προσφέρει μια προβολή με γραφικά του υλικού που εγκαθίσταται στον υπολογιστή σας. Όλες οι συσκευές επικοινωνούν με τα Windows μέσω ενός στοιχείου λογισμικού που ονομάζεται πρόγραμμα οδήγησης συσκευών. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη Διαχείριση Συσκευών για να εγκαθιστάτε και να ανανεώνετε τα προγράμματα οδήγησης για τις συσκευές υλικού, να τροποποιείτε τις ρυθμίσεις υλικού για τις συσκευές αυτές και να επιλύετε προβλήματα.

Χρήσεις της Διαχείρισης Συσκευών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Διαχείριση Συσκευών για:

  • Να καθορίσετε αν το υλικό στον υπολογιστή σας λειτουργεί σωστά

  • Να αλλάξετε τις ρυθμίσεις παραμέτρων υλικού.

  • Να αναγνωρίσετε τα προγράμματα οδήγησης συσκευών που φορτώνονται για κάθε συσκευή και να λάβετε πληροφορίες σχετικά με κάθε πρόγραμμα οδήγησης συσκευών

  • Να αλλάξετε ρυθμίσεις για προχωρημένους και ιδιότητες για συσκευές Να εγκαταστήσετε ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης συσκευών

  • Να πραγματοποιήσετε Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση και κατάργηση συσκευών.

  • Να επιστρέψετε στην προηγούμενη έκδοση ενός προγράμματος οδήγησης

  • Να προβάλετε τις συσκευές βάσει του τύπου, της σύνδεσής τους στον υπολογιστή ή των πόρων που χρησιμοποιούν

  • Να προβάλετε ή να αποκρύψετε τις κρυφές συσκευές, οποίες δεν είναι κρίσιμες, αλλά ίσως απαραίτητες για επίλυση προβλημάτων για προχωρημένους.

Η Διαχείριση Συσκευών συνήθως χρησιμοποιείται για να ελέγχετε την κατάσταση του υλικού σας και να ενημερώνετε προγράμματα οδήγησης συσκευών στον υπολογιστή σας. Οι προχωρημένοι χρήστες που έχουν γνώσεις σχετικά με υλικό υπολογιστών μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν τα στοιχεία διαγνωστικών της Διαχείρισης Συσκευών για την επίλυση διενέξεων συσκευών και να αλλάζουν τις ρυθμίσεις των πόρων.

Συνήθως δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τη Διαχείριση Συσκευών για να αλλάξετε ρυθμίσεις πόρων, καθώς οι πόροι κατανέμονται αυτομάτως από το σύστημα κατά την εγκατάσταση του υλικού.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Διαχείριση Συσκευών για να διαχειρίζεστε συσκευές σε τοπικό υπολογιστή μόνο. Σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή, η Διαχείριση Συσκευών λειτουργεί αποκλειστικά σε κατάσταση μόνο για ανάγνωση, επιτρέποντας την προβολή, αλλά όχι και την αλλαγή ρυθμίσεων παραμέτρων στο υλικό αυτού του υπολογιστή.


Πίνακας περιεχομένων