Το θέμα αυτό παρέχει μια διαδικασία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για εγκαταστήσετε μια συσκευή συμβατή λειτουργία χωρίς υποστήριξη Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας στον υπολογιστή σας.

Η συμμετοχή ως μέλος στην τοπική ομάδα Administrators ή αντίστοιχη, αποτελεί ελάχιστη απαίτηση για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας.

Για να εγκαταστήσετε συσκευή χωρίς υποστήριξη Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας
  1. Άνοιγμα της Διαχείρισης Συσκευών.

  2. Κάντε δεξιό κλικ στον επάνω κόμβο στο παράθυρο λεπτομερειών.

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη υλικού παλαιού τύπου.

  4. Στον Οδηγό προσθήκης υλικού, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη σας.


Πίνακας περιεχομένων