I det här avsnittet beskrivs en metod som du kan använda om du vill installera en enhet som inte är av plug and play-typ i datorn.

Medlemskap i den lokala gruppen Administratörer eller liknande är minimikravet för att kunna slutföra den här proceduren.

Installera en enhet som inte är av plug and play-typ
  1. Öppna Enhetshanteraren.

  2. Högerklicka på den översta noden i informationsrutan.

  3. Klicka på Lägg till äldre maskinvara.

  4. Klicka på Nästa i Guiden Lägg till maskinvara och följ därefter anvisningarna på skärmen.


Innehåll