I det här avsnittet beskrivs metoder som du kan använda om du vill läsa information om en enhet.

Alla användarkonton kan användas för att slutföra den här proceduren. Det är emellertid endast medlemmar av gruppen Administratörer som kan göra ändringar för några av enheterna eller deras drivrutiner.

Visa en enhets status

En enhets status avslöjar huruvida den har installerade drivrutiner och huruvida Windows kan kommunicera med den.

Visa en enhets status
 1. Öppna Enhetshanteraren.

 2. Dubbelklicka på den typ av enhet som du vill visa.

 3. Högerklicka på den aktuella enheten och välj sedan Egenskaper.

 4. I området Enhetsstatus på fliken Allmänt beskrivs enhetens aktuella status.

  OBS

  Om det är något problem med enheten, visas problemtypen. Det kan även stå uppgifter om en problemkod och ett problemnummer och ett lösningsförslag. Du kan även skicka en felrapport om Windows till Microsoft genom att klicka på Sök efter lösningar, om knappen visas.

Visa enheter baserat på typ, anslutning eller vilka resurser de använder

Enheter visas normalt i grupper per enhetstyp. Du kan även visa dem enligt hur de ansluts till datorn, till exempel efter den buss de är inkopplade i. Du kan även ordna enheterna efter vilka resurser de använder.

Visa enheter baserat på typ, anslutning eller vilka resurser de använder
 1. Öppna Enhetshanteraren.

 2. Välj ett av de alternativ som visas i följande tabell på Visa-menyn:

  Alternativ Beskrivning

  Enheter efter typ

  Enheterna visas efter enhetstyp, till exempel bildskärm eller mus. Det är standardvyn. Om du dubbelklickar på en enhetstyp, visas varje anslutnings namn nedanför typen.

  Enheter efter anslutning

  Enheterna visas enligt hur de ansluts till datorn. Varje enhet visas under den maskinvara den är ansluten till. Om det exempelvis finns ett SCSI-kort (small computer system interface) i listan, står de enheter som är anslutna till SCSI-kortet nedanför det.

  Resurser efter typ

  Alla tilldelade resurser visas efter den typ av enhet som använder dessa resurser. Resurstyperna är:

  • DMA-kanaler (Direct memory access)

  • Indata-/utdataportar (I/O)

  • Avbrottsbegäran (IRQ)

  • Minnesadresser

  Resurser efter anslutning

  Alla resurser visas ordnade enligt anslutningstyp.

Mer information om hur du visar enheter per installationsklass finns i avsnittet Konfigurera en datorprincip så att användare som inte är administratörer får installera specifika enheter.

Visa dolda enheter

Den vanligaste typen av dolda enheter har en installerad drivrutin, men enheten är för närvarande inte ansluten. Du kan visa de dolda enheterna på datorn på följande sätt.

Visa dolda enheter
 1. Öppna Enhetshanteraren.

 2. Välj Visa dolda enheterVisa-menyn.


Innehåll