Bu konu, bir aygıt hakkındaki bilgileri görüntülemek için kullanabileceğiniz yordamlar içermektedir.

Bu yordamı tamamlamak için herhangi bir kullanıcı hesabı kullanılabilir. Ancak, yalnızca Yöneticiler grubunun üyeleri aygıtlarda veya sürücülerinde değişiklik yapabilir.

Aygıt durumunu görüntüleme

Aygıt durumu, aygıtın sürücülerinin yüklü olup olmadığını veya Windows'un aygıtla iletişim kurup kuramadığını gösterir.

Aygıtın durumunu görüntülemek için:
 1. Aygıt Yöneticisi'ni Açma.

 2. Görüntülemek istediğiniz aygıt türünü çift tıklatın.

 3. İstediğiniz aygıtı sağ tıklatın ve ardından Özellikler’i tıklatın.

 4. Genel sekmesindeki Aygıt durumu alanı, geçerli durumun açıklamasını gösterir.

  Not

  Aygıtla ilgili bir sorun varsa, sorunun türü görüntülenir. Ayrıca; bir sorun kodunu, numarasını ve önerilen bir çözümü de görebilirsiniz. Aynı zamanda, mevcut olduğu takdirde Çözümleri denetle düğmesini tıklatarak Microsoft'a bir Windows Hata Raporu gönderebilirsiniz.

Aygıtları; türlerine, bağlantılarına ve kullandıkları kaynaklara göre görüntüleme

Aygıtlar varsayılan olarak aygıt türlerine göre gruplandırılarak görüntülenir. İsterseniz aygıtları, bilgisayara nasıl bağlı olduklarına göre, örneğin takılı oldukları veri yoluna göre görüntüleyebilirsiniz. Aygıtları ayrıca kullandıkları kaynaklara göre de görüntüleyebilirsiniz.

Aygıtları; türlerine, bağlantılarına ve kullandıkları kaynaklara göre görüntülemek için:
 1. Aygıt Yöneticisi'ni Açma.

 2. Görünüm menüsünde, aşağıdaki tabloda listelenen seçeneklerden birini tıklatın:

  Seçenek Açıklama

  Türe göre aygıtlar

  Aygıtları, monitör veya fare gibi, yüklü olan aygıtın türüne göre görüntüler. Varsayılan görünüm budur. Aygıt türünü çift tıklattıktan sonra, her bağlantı adı, türün altında listelenir.

  Bağlantıya göre aygıtlar

  Aygıtları, bilgisayarınıza nasıl bağlı olduklarına göre görüntüler. Her aygıt, bağlı olduğu donanımın altında listelenir. Örneğin, bir küçük bilgisayar sistemi arabirimi (SCSI) kartı listeleniyorsa, SCSI kartına bağlı olan aygıtlar da onun altında listelenir.

  Türe göre kaynaklar

  Ayrılan tüm kaynakları, bu kaynakları kullanan aygıtın türüne göre görüntüler. Kaynak türleri şunlardır:

  • Doğrudan bellek erişimi (DMA) kanalları

  • Giriş/çıkış bağlantı noktaları (G/Ç bağlantı noktaları)

  • Kesme isteği (IRQ)

  • Bellek adresleri

  Bağlantıya göre kaynaklar

  Ayrılan tüm kaynakları, bağlantı türüne göre görüntüler.

Aygıtları, kurulum sınıflarına göre görüntüleme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Yönetici Olmayanların Belirli Aygıtları Yüklemesini Sağlamak için Bilgisayar İlkesini Yapılandırma.

Gizli aygıtları görüntüleme

En yaygın gizli aygıt türü, sürücüsü yüklenmiş olup aygıtın kendisi o anda takılı olmayan aygıt türüdür. Bilgisayar üzerindeki gizli aygıtları görüntülemek için bu yordamdaki adımları izleyin.

Gizli aygıtları görüntülemek için:
 1. Aygıt Yöneticisi'ni Açma.

 2. Görünüm menüsünde Gizli aygıtları göster seçeneğini tıklatın.


İçindekiler