Aygıt Yöneticisi çeşitli şekillerde başlatılabilir. Bu konu, Windows Vista® ve Windows Server® 2008 işletim sistemlerinde Aygıt Yöneticisi'ni hem Windows arabiriminden hem de komut satırından başlatmak için kullanabileceğiniz iki yordam sağlar.

Bu yordamı tamamlamak için herhangi bir kullanıcı hesabı kullanılabilir. Ancak, yalnızca Yöneticiler grubunun üyeleri aygıtlarda değişiklik yapabilir.

Aygıt Yöneticisi'ni Açma

Aygıt Yöneticisi'ni aşağıdaki yollardan birini kullanarak açabilirsiniz:

Windows arabirimini kullanarak

Aşağıdaki yordam, Aygıt Yöneticisi'ni, Windows kullanıcı arabirimi yoluyla açmanızı sağlar.

Aygıt Yöneticisi'ni Windows arabirimini kullanarak açmak için:
 1. Başlat'ı ve ardından Denetim Masası'nı tıklatın.

 2. Donanım ve Ses'i tıklatın.

 3. Aygıt Yöneticisi'ni tıklatın. Aşağıdaki eylemlerden biri gerçekleşir:

  • Dahili Yönetici hesabıyla oturum açtıysanız Aygıt Yöneticisi açılır.

  • Administrators grubunun üyesi olan bir kullanıcı olarak oturum açarsanız, Kullanıcı Hesabı Denetimi iletişim kutusu görüntülenir ve Aygıt Yöneticisi'ni açmak için Devam'ı tıklatmanız gerekir.

  • Standart bir kullanıcı olarak oturum açtıysanız, aygıtlarda herhangi bir değişiklik yapamayacağınızı belirten bir ileti belirir. Aygıt Yöneticisi'ni salt okunur modda açmak için Tamam'ı tıklatın.

Bir komut satırı kullanarak

Aşağıdaki yordam, Aygıt Yöneticisi'ni bir komut satırı yoluyla açmanızı sağlar.

Aygıt Yöneticisi'ni bir komut satırı kullanarak açmak için:
 • Aramayı Başlat veya Çalıştır kutusundaki komut satırına aşağıdaki komutu yazın:

  mmc devmgmt.msc

  Aşağıdaki eylemlerden biri gerçekleşir:

  • Yerleşik Administrator hesabıyla oturum açarsanız, Aygıt Yöneticisi açılır.

  • Administrators grubunun üyesi olan bir kullanıcı olarak oturum açarsanız, Kullanıcı Hesabı Denetimi iletişim kutusu görüntülenir ve Aygıt Yöneticisi'ni açmak için Devam'ı tıklatmanız gerekir.

  • Standart kullanıcı olarak oturum açarsanız, aygıtlarda değişiklik yapamayacağınızı belirten bir ileti görüntülenir. Aygıt Yöneticisi'ni salt okunur modda açmak için Tamam'ı tıklatın.

Bilgisayar Yönetimi'ni kullanarak

Aşağıdaki yordam, bileşenlerinden biri olan Aygıt Yöneticisi'ni içeren Bilgisayar Yönetimi'ni açmanızı sağlar.

Not

Bu yordam yalnızca Windows Vista'da çalışır. Windows Server 2008'da bu adımlar, Sunucu Yöneticisi programını başlatır. Bilgisayar Yöneticisi'ni Windows Server 2008'da başlatmak için komut istemini kullanarak bir sonraki yordamın adımlarını kullanın.

Bilgisayar Yönetimi'ni Windows arabirimini kullanarak açmak için:
 1. Başlat'ı tıklatın, ardından Bilgisayarım'ı sağ tıklatın ve Yönet seçeneğini tıklatın.

  Aşağıdaki eylemlerden biri gerçekleşir:

  • Dahili Yönetici hesabıyla oturum açtıysanız Bilgisayar Yönetimi açılır.

  • Administrators grubunun bir üyesi olan bir kullanıcı olarak oturum açtıysanız Kullanıcı Hesabı Denetimi iletişim kutusu belirir. Bu durumda, Bilgisayar Yönetimi'ni açmak için Devam'ı tıklatmanız gerekir.

  • Standart bir kullanıcı olarak oturum açtıysanız; Bilgisayar Yönetimi açılır.

 2. Gezinme bölmesinde bulunan Aygıt Yöneticisi'ni tıklatın.

  Aşağıdaki eylemlerden biri gerçekleşir:

  • Bir yöneticiyseniz, ayrıntılar bölmesinde Aygıt Yöneticisi belirir.

  • Standart bir kullanıcıysanız, aygıtlarda herhangi bir değişiklik yapamayacağınızı belirten bir ileti belirir. Aygıt Yöneticisi'ni ayrıntılar bölmesinde salt okunur modda açmak için Tamam'ı tıklatın.

Bilgisayar Yönetimi'ni bir komut satırı kullanarak açmak için:
 1. Aramayı Başlat veya Çalıştır kutusundaki komut satırına şu komutu yazın:

  mmc compmgmt.msc

  Aşağıdaki eylemlerden biri gerçekleşir:

  • Yerleşik Administrator hesabıyla oturum açtıysanız, Bilgisayar Yönetimi açılır.

  • Administrators grubunun bir üyesi olan bir kullanıcı olarak oturum açtıysanız Kullanıcı Hesabı Denetimi iletişim kutusu belirir. Bu durumda, Bilgisayar Yönetimi'ni açmak için Devam'ı tıklatmanız gerekir.

  • Standart kullanıcı olarak oturum açarsanız, Bilgisayar Yönetimi açılır.

 2. Gezinme bölmesinde bulunan Aygıt Yöneticisi'ni tıklatın.

  Aşağıdaki eylemlerden biri gerçekleşir:

  • Yöneticiyseniz, ayrıntılar bölmesinde Aygıt Yöneticisi görüntülenir.

  • Standart kullanıcıysanız, aygıtlarda değişiklik yapamayacağınızı belirten bir ileti görüntülenir. Aygıt Yöneticisi'ni ayrıntılar bölmesinde salt okunur modda açmak için Tamam'ı tıklatın.

Uzak bilgisayardan

Aygıt Yöneticisi'ni uzak bir bilgisayar üzerinde açmak için:
 1. Bir önceki bölümde geçen yordamlardan birini kullanarak Bilgisayar Yönetimi'ni açın.

 2. Eylem menüsünde Diğer bilgisayara bağlan seçeneğini tıklatın.

 3. Bilgisayar Seç iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Başka bir bilgisayar metin kutusuna erişmek istediğiniz bilgisayarın adını yazın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

  • Aradığınız bilgisayarı bulmak için Gözat'ı ve ardından Gelişmiş'i tıklatın. Doğru bilgisayarı seçtiğinizde Tamam'ı tıklatın.

  Bağlantı başarılıysa, bilgisayarın adı, sol üst köşedeki Bilgisayar Yönetimi etiketinin yanında bulunan parantezlerin içinde belirir.

  Not

  Aygıt Yöneticisi'ne bu yöntem kullanılarak uzak bir bilgisayardan sağlanan erişim "salt okunur" olur. Aygıtlara veya ayarlarına herhangi bir değişiklik yapamazsınız.


İçindekiler