Bu konu, aygıtınızın Windows güç seçenekleriyle etkileşimde bulunma biçimini yapılandırmak için kullanabileceğiniz bir yordam içermektedir. Bu yordam; aygıtın farklı koşullar altında nasıl güç harcadığını ve bilgisayar çeşitli güç koruma durumlarında çalışırken Windows'un aygıtın gerçekleştirdiği olaylara nasıl yanıt verdiğini denetleyen ayarları içerir.

Aygıtı, bir olay için düşük güç konumundan "uyandırmak" üzere yapılandırmak için güç seçeneklerini kullanabilirsiniz. Bu işlemin sonuçlarına örnek olarak, sistem hazırda bekleme konumunda olsa bile, gelen bir modem aramasının sistemi bu aramaya hizmet vermesi için uyarması gösterilebilir. Ayrıca, işletim sisteminin, bir aramaya hizmet vermek gibi meşgul olmadığı bir durumda belirli bir aygıtı kapatması gerekip gerekmediğini de belirleyebilirsiniz.

Bu yordamın tamamlanması için en azından yerel Administrators grubu üyeliği ya da eşdeğeri gerekir.

Bir aygıtın güç seçeneklerini değiştirmek için:
  1. Aygıt Yöneticisi'ni Açma.

  2. Güç seçeneklerini değiştirmek istediğiniz aygıt türünü çift tıklatın.

  3. İstediğiniz aygıtı sağ tıklatın ve ardından Özellikler’i tıklatın.

  4. Güç Yönetimi sekmesinde, istediğiniz ayarları değiştirin.

Not

Güç Yönetimi sekmesi, yalnızca güç seçenekleri standartlarını destekleyen aygıt sürücüleri için kullanılabilir.


İçindekiler