Bu konu, bir aygıt için kullanılan aygıt sürücüsünü güncelleştirmek veya değiştirmek için kullanabileceğiniz bir yordam içermektedir.

Bu yordamın tamamlanması için en azından yerel Administrators grubu üyeliği ya da eşdeğeri gerekir. Bu konunun "Ek hususlar" bölümündeki ayrıntıları inceleyin.

Bir aygıt için kullanılan sürücüyü güncelleştirmek veya değiştirmek için:
  1. Aygıt Yöneticisi'ni Açma.

  2. Güncelleştirmek veya değiştirmek istediğiniz aygıt türünü çift tıklatın.

  3. İstediğiniz aygıtı sağ tıklatın ve ardından Sürücüyü Güncelleştir’i tıklatın.

  4. Sürücü Yazılımı Güncelleştirme sihirbazındaki yönergeleri izleyin.

Dikkat edilecek diğer noktalar

İçindekiler