Toto téma obsahuje postup, pomocí kterého můžete aktualizovat nebo změnit ovladač zařízení, používaný pro zařízení.

Tento postup mohou provést pouze členové místní skupiny Administrators nebo uživatelé s ekvivalentními oprávněními. Podrobnosti najdete v tomto tématu v části Další informace.

Chcete-li aktualizovat nebo změnit ovladač používaný pro zařízení
  1. Spuštění nástroje Správce zařízení.

  2. Dvakrát klikněte na typ zařízení, které chcete aktualizovat nebo změnit.

  3. Klikněte pravým tlačítkem na požadované zařízení a potom klikněte na příkaz Aktualizovat software ovladače.

  4. Postupujte podle pokynů v průvodci Aktualizace softwaru ovladače.

Další požadavky

Obsah