Toto téma obsahuje postup, pomocí kterého můžete nakonfigurovat způsob spouštění ovladače zařízení nepodporujícího technologii Plug and Play při zapnutí počítače.

Upozornění

Nesprávné nastavení typu spouštění spouštěcího zařízení nebo systémového zařízení může způsobit, že systém bude nestabilní nebo nepůjde spustit, nebo že dané zařízení přestane fungovat. Před změnou tohoto nastavení se ujistěte, že plně rozumíte pokynům.

Tento postup mohou provést pouze členové místní skupiny Administrators nebo uživatelé s ekvivalentními oprávněními.

Chcete-li změnit typ spouštění pro ovladač zařízení nepodporující technologii Plug and Play
  1. Spuštění nástroje Správce zařízení.

  2. Klikněte na nabídku Zobrazit a potom na příkaz Zobrazit skrytá zařízení.

  3. Dvakrát klikněte na položku Ovladače nepodporující technologii Plug and Play, klikněte pravým tlačítkem na zařízení a klikněte na příkaz Vlastnosti.

  4. Na kartě Ovladač vyberte ve skupinovém rámečku Spouštění Typ a potom klikněte na tlačítko OK.

Typ spouštění je ve výchozím nastavení typ vyžadovaný ovladačem při jeho první instalaci. Výchozí nastavení můžete změnit na jednu z možností uvedených v následující tabulce. Při změně typu spouštění si počínejte opatrně. Před změnou tohoto nastavení se ujistěte, že plně rozumíte pokynům.

Typ spouštění Popis

Automaticky

Spuštění proběhne při každém spouštění systému poté, co se spustí spouštěcí zařízení a systémová zařízení. Klikněte na tuto možnost u zařízení, která nejsou důležitá pro základní činnost systému.

Spuštění počítače

Spustí se při každém spuštění systému před spuštěním ostatních zařízení. Klikněte na tuto možnost u zařízení, která jsou nezbytně nutná pro činnost systému.

Požadavek

Spustí se při rozpoznání zařízení, nebo v případě, že je zařízení potřeba k určité události Klikněte na tuto možnost u zařízení, která nejsou důležitá pro základní činnost systému a nejsou vyžadována k rozpoznávání zařízení.

Systém

Spustí se při každém spuštění systému po spuštění spouštěcích zařízení. Klikněte na tuto možnost u zařízení, která jsou nezbytně nutná pro činnost systému.


Obsah