Po rozpoznání nového zařízení se systém Windows pokusí zjistit, zda je vhodný balíček ovladače připraven v úložišti ovladačů. Pokud není, pokusí se systém Windows nalézt v několika umístěních balíček ovladače, který by umístil do úložiště ovladačů. Tato umístění jsou postupně:

 1. Složky určené v nastavení registru DevicePath, jak je popsáno v tomto tématu.

 2. Web služby Windows Update. Více informací naleznete v části Konfigurace systému Windows pro vyhledávání ovladačů zařízení pomocí služby Windows Update.

 3. Cesta k souboru nebo médium poskytnuté uživatelem.

Po vyhledání balíčku ovladače systémem Windows je balíček zkopírován do úložiště ovladačů a nainstalován odtud.

Toto téma obsahuje postup, pomocí kterého můžete upravit seznam složek, ve kterých Správce zařízení vyhledává balíčky ovladačů.

Tento postup mohou provést pouze členové místní skupiny Administrators nebo uživatelé s ekvivalentními oprávněními.

Chcete-li nakonfigurovat systém Windows, aby ovladače zařízení vyhledával v dalších složkách
 1. Spusťte Editor registru. Klikněte na tlačítko Start a do textového pole Spustit hledání zadejte regedit.

 2. Jestliže se zobrazí dialogové okno Řízení uživatelských účtů, potvrďte nabízenou akci v případě, že ji žádáte, a potom klikněte na tlačítko Ano.

 3. Přejděte na následující klíč registru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/Current Version

 4. V podokně podrobností dvakrát klikněte na položku DevicePath.

 5. Přidejte další cesty k složce oddělené středníkem. Ujistěte se, že jednou ze složek v údaji hodnoty je složka %systemroot%\inf.

Upozornění

Neodstraňujte složku %systemroot%\inf z položky registru DevicePath. Odstranění této složky může porušit instalaci ovladače zařízení.

Další požadavky
 • Cesty lze zadat pomocí:

  • Písmen disků a složek, například c:\názevsložky

  • Proměnných prostředí, například %systemdrive%\názevsložky

  • Síťových cest, například \\server\share

  Zadaný seznam musí být na jednom řádku a jednotlivé složky musí být odděleny středníkem.

 • Pokud složky vypsané v položce registru DevicePath obsahují podsložky, budou podsložky zahrnuty do vyhledávání. Například uvedení c:\ jako jedné z cest způsobí, že systém Windows prohledá celý disk.

 • Přítomnost balíčku ovladače ve složce uvedené v položce registru DevicePath nezruší výzvy vytvořené podpisem balíčku. Není-li balíček podepsán, nebo je podepsán neznámým nebo nedůvěryhodným vydavatelem, jsou uživateli nadále předkládána dialogová okna umožňující přijmout vydavatele. Zahrnutí certifikátu použitého k podpisu ovladače do úložiště certifikátů Důvěryhodní vydavatelé tuto výzvu odstraní. Další informace naleznete v dokumentaci k podepisování ovladačů zařízení na webu společnosti Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=62923 (stránky mohou být v angličtině)).


Obsah