Po rozpoznání nového zařízení se systém Windows pokusí zjistit, zda je vhodný balíček ovladače připraven v úložišti ovladačů. Pokud není, pokusí se systém Windows nalézt balíček ovladače v několika umístěních. Tato umístění jsou postupně:

 1. Složky určené v nastavení registru DevicePath. Více informací naleznete v části Konfigurace systému Windows pro vyhledávání ovladačů zařízení v dalších složkách.

 2. Web služby Windows Update, popsaný v tomto tématu.

 3. Cesta k souboru nebo médium poskytnuté uživatelem.

Po vyhledání balíčku ovladače systémem Windows je balíček zkopírován do úložiště ovladačů a nainstalován odtud.

Ve výchozím nastavení, pokud nelze ovladač automaticky nalézt v lokálním umístění, prohledá systém Windows úložiště ovladačů služby Windows Update v síti Internet. Správci mohou ve spravovaných prostředích požadovat větší kontrolu nad spravovanými systémy a vypnout automatické prohledávání služby Windows Update.

Toto téma obsahuje postup, pomocí kterého můžete povolit nebo zakázat vyhledávání ovladačů zařízení v rámci služby Windows Update.

Tento postup mohou provést pouze členové místní skupiny Administrators nebo uživatelé s ekvivalentními oprávněními.

Chcete-li nakonfigurovat systém Windows tak, aby ovladače zařízení vyhledával v dalších složkách
 1. Spusťte Editor objektů místních zásad skupiny. Klikněte na tlačítko Start a do textového pole Spustit hledání zadejte mmc gpedit.msc.

 2. Jestliže se zobrazí dialogové okno Řízení uživatelských účtů, potvrďte nabízenou akci v případě, že ji žádáte, a potom klikněte na tlačítko Ano.

 3. Otevřete Zásady místního počítače, Konfigurace počítače, Šablony pro správu, Systém, Správa internetové komunikace a potom Nastavení internetové komunikace.

 4. V pravém podokně dvakrát klikněte na položku Vypnout výzvu hledání ovladače zařízení služby Windows Update.

 5. Vyberte jednu z následujících možností:

  • Výběrem možnosti Povoleno zabráníte systému Windows v prohledávání služby Windows Update.

  • Výběrem možnosti Zakázáno dojde pokaždé, když nebude ovladač nalezen v místním umístění, k automatickému prohledání služby Windows Update.

  • Výběrem možnosti Není nakonfigurováno se použije výchozí nastavení, což je automatické prohledávání služby Windows Update.

 6. Pokud jste vybrali možnost Zakázáno nebo Není nakonfigurováno, použije se zásada v Konfigurace počítače, Šablony pro správu, Systém, Instalace ovladače, Vypnout výzvu hledání ovladače zařízení služby Windows Update . Tato zásada určuje, zda jste před prohledáním služby Windows Update vyzváni k udělení svolení. Je-li zásada povolena, služba Windows Update je prohledána bez předchozí žádosti o souhlas.

Následující tabulka zobrazuje vliv různých kombinací nastavení těchto dvou zásad. Výsledky ukazují, zda se zobrazí či nezobrazí výzva a zda proběhne nebo neproběhne prohledávání služby Windows Update.

Zásady: Vypnout výzvu hledání ovladače zařízení služby Windows Update Zásady: Vypnout výzvu hledání ovladače zařízení služby Windows Update Výsledné chování

Povoleno

Povoleno

Bez dotazu a prohledávání služby Windows Update

Povoleno

Zakázáno

Bez dotazu a prohledávání služby Windows Update

Povoleno

Není nakonfigurováno

Bez dotazu a prohledávání služby Windows Update

Zakázáno

Povoleno

Bez dotazu. Automatické prohledání služby Windows Update.

Zakázáno

Zakázáno

Uživatel je dotázán a služba Windows Update je prohledána, pokud to uživatel schválí.

Zakázáno

Není nakonfigurováno

Uživatel je dotázán a služba Windows Update je prohledána, pokud to uživatel schválí.

Není nakonfigurováno

Povoleno

Bez dotazu. Automatické prohledání služby Windows Update.

Není nakonfigurováno

Zakázáno

Uživatel je dotázán a služba Windows Update je prohledána, pokud to uživatel schválí.

Není nakonfigurováno

Není nakonfigurováno

Uživatel je dotázán a služba Windows Update je prohledána, pokud to uživatel schválí.


Obsah