Als een nieuw apparaat wordt gedetecteerd, wordt gecontroleerd of een geschikt stuurprogrammapakket is klaargezet in het stuurprogramma-archief. Als dat niet het geval is, wordt op verschillende locaties naar een stuurprogrammapakket gezocht. Dit zijn de volgende locaties, in de volgorde waarin ze worden doorzocht:

 1. De mappen die in de registervermelding DevicePath zijn opgegeven. Zie In de configuratie van Windows opgeven dat in aanvullende mappen naar apparaatstuurprogramma's wordt gezocht voor meer informatie.

 2. Windows Update op het web, zoals in dit onderwerp wordt beschreven.

 3. Een door de gebruiker opgegeven bestandspad of medium.

Als het stuurprogrammapakket wordt gevonden, wordt het naar het stuurprogramma-archief gekopieerd en vandaaruit geïnstalleerd.

Standaard wordt in de opslagruimte voor stuurprogramma's van Windows Update op internet gezocht als het stuurprogramma niet automatisch lokaal kan worden gedetecteerd. Beheerders in beheerde omgevingen willen mogelijk meer greep hebben op de systemen die ze beheren en automatisch zoeken bij Windows Update uitschakelen.

In dit onderwerp wordt een procedure beschreven waarmee u het zoeken bij Windows Update naar apparaatstuurprogramma's kunt inschakelen en uitschakelen.

Lidmaatschap van de lokale groep Administrators , of daaraan gelijk, is minimaal vereist om deze procedure te voltooien.

In de configuratie van Windows opgeven dat in aanvullende mappen naar apparaatstuurprogramma's wordt gezocht
 1. Open de lokale Groepsbeleidsobjecteditor. Klik op Start en typ mmc gpedit.msc in het vak Zoekopdracht starten.

 2. Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven, controleert u of de gewenste actie wordt weergegeven en klikt vervolgens u op Ja.

 3. Open Beleid voor lokale computer, Computerconfiguratie, Beheersjablonen, Systeem, Internet Communication Management en vervolgens Internet Communication Settings.

 4. Dubbelklik in het deelvenster rechts op Zoeken naar apparaatstuurprogramma's in Windows Update uitschakelen.

 5. Selecteer een van de volgende opties:

  • Selecteer Ingeschakeld als u wilt verhinderen dat bij Windows Update wordt gezocht.

  • Selecteer Uitgeschakeld als u wilt dat altijd automatisch bij Windows Update wordt gezocht als het stuurprogramma niet lokaal wordt gevonden.

  • Selecteer Niet geconfigureerd als u wilt dat automatisch bij Windows Update wordt gezocht. Dit is de standaardwaarde van het systeem.

 6. Als u Uitgeschakeld of Niet geconfigureerd selecteert, geldt het beleid dat is opgegeven bij Computerconfiguratie, Beheersjablonen, Systeem, Installatie van stuurprogramma, Vragen om zoeken naar apparaatstuurprogramma's in Windows Update uitschakelen. Met dat beleid wordt bepaald of de gebruiker om bevestiging wordt gevraagd voordat bij Windows Update wordt gezocht. Als deze beleidsoptie is ingeschakeld, wordt niet om bevestiging gevraagd voordat bij Windows Update wordt gezocht.

In de volgende tabel worden de effecten van de mogelijke combinaties van de twee beleidsinstellingen vermeld. Bij Resultaat wordt vermeld of een prompt wordt weergegeven en of wordt gezocht bij Windows Update.

Beleid: Zoeken naar apparaatstuurprogramma's in Windows Update uitschakelen Beleid: Vragen om zoeken naar apparaatstuurprogramma's in Windows Update uitschakelen Resultaat

Ingeschakeld

Ingeschakeld

Geen prompt. Er wordt niet gezocht bij Windows Update.

Ingeschakeld

Uitgeschakeld

Geen prompt. Er wordt niet gezocht bij Windows Update.

Ingeschakeld

Niet geconfigureerd

Geen prompt. Er wordt niet gezocht bij Windows Update.

Uitgeschakeld

Ingeschakeld

Geen prompt. Er wordt automatisch gezocht bij Windows Update.

Uitgeschakeld

Uitgeschakeld

Er verschijnt een prompt en er wordt bij Windows Update gezocht als de gebruiker dat bevestigt.

Uitgeschakeld

Niet geconfigureerd

Er verschijnt een prompt en er wordt bij Windows Update gezocht als de gebruiker dat bevestigt.

Niet geconfigureerd

Ingeschakeld

Geen prompt. Er wordt automatisch gezocht bij Windows Update.

Niet geconfigureerd

Uitgeschakeld

Er verschijnt een prompt en er wordt bij Windows Update gezocht als de gebruiker dat bevestigt.

Niet geconfigureerd

Niet geconfigureerd

Er verschijnt een prompt en er wordt bij Windows Update gezocht als de gebruiker dat bevestigt.


Inhoudsopgave