In dit onderwerp wordt een procedure beschreven waarmee u een draagbare computer veilig uit het basisstation kunt verwijderen.

Waarschuwing

Als u een draagbare computer verwijdert zonder Loskoppelen te gebruiken, kan dat leiden tot instabiliteit van het systeem, verlies van gegevens en zelfs beschadiging van de hardware. Koppel de computer los met Loskoppelen of schakel het systeem uit en koppel de draagbare computer pas daarna los om gegevensverlies en beschadiging te voorkomen. Als u een draagbare computer loskoppelt terwijl deze in een van de modi Stand-by of Slaapstand is geplaatst, kan dat leiden tot verlies van gegevens en instabiliteit van het systeem.

Deze procedure kan met elke gebruikersaccount worden voltooid.

Een draagbare computer loskoppelen
  1. Klik op Start.

  2. Klik in het menu Start op de knop met de pijl rechts van de knoppen Uit en Vergrendelen. Het menu Opties voor afsluiten verschijnt.

    Als de computer door Windows wordt herkend als een draagbare computer die loskoppelen ondersteunt, is Loskoppelen opgenomen in het menu. Als de computer niet door Windows wordt herkend als een draagbare computer die loskoppelen ondersteunt, wordt Loskoppelen niet opgenomen in het menu.

  3. Klik op Loskoppelen.

  4. Ontkoppel de draagbare computer als u de melding ontvangt dat u dat veilig kunt doen. Als u over een gemotoriseerd basisstation beschikt, wordt de draagbare computer automatisch losgekoppeld.

Aanvullende overwegingen
  • Loskoppelen verschijnt alleen in het menu Opties voor afsluiten als de computer ACPI-compatibel (Advanced Configuration and Power Interface) is en wordt herkend als een draagbare computer in een basisstation. Als Loskoppelen niet in het menu Opties voor afsluiten verschijnt, is de computer niet ACPI-compatibel of biedt de computer mogelijk geen ondersteuning voor loskoppelen.

  • Het basisstation van bepaalde computers beschikt over een uitwerpknop. U kunt de draagbare computer in dat geval ook loskoppelen door op de uitwerpknop te drukken. U hoeft deze procedure dan niet te volgen. Zie de documentatie bij het basisstation voor meer informatie.

  • Pas indien nodig het energiebeheerschema in het Configuratiescherm aan om de prestaties van de draagbare computer te optimaliseren. Deze optie is beschikbaar in de categorie Draagbare computer als Accu's beheren of onder Energiebeheer in Klassieke weergave.


Inhoudsopgave