W tym temacie podano procedurę, której można użyć, aby bezpiecznie wyjąć komputer przenośny ze stacji dokującej.

Przestroga

Wyjęcie komputera bez użycia polecenia Oddokuj może spowodować niestabilną pracę systemu, utratę danych, a nawet uszkodzenie sprzętu. Aby uniknąć utraty, należy użyć polecenia Oddokuj, aby oddokować komputer, lub wyłączyć system i oddokować komputer przenośny, gdy system jest wyłączony. Oddokowanie komputera przenośnego, gdy znajduje się w trybie wstrzymania lub hibernacji może spowodować utratę danych lub niestabilną pracę systemu.

Do wykonania procedury można użyć dowolnego konta użytkownika.

Aby oddokować komputer przenośny:
  1. Kliknij przycisk Start.

  2. W menu Start na prawo od przycisków Wyłącz zasilanie i Zablokuj kliknij przycisk strzałki, aby wyświetlić menu Opcje zamykania.

    Jeśli komputer został rozpoznany przez system Windows jako komputer przenośny obsługujący oddokowywanie, wówczas w menu pojawi się polecenie Oddokuj. Jeśli komputer nie jest rozpoznany jako obsługujący oddokowywanie, wówczas polecenie Oddokuj nie pojawi się.

  3. Kliknij przycisk Oddokuj.

  4. Oddokuj komputer, gdy pojawi się powiadomienie, że można to bezpiecznie zrobić. Jeśli używana jest mechaniczna stacja dokująca, wówczas komputer zostanie oddokowany automatycznie.

Uwagi dodatkowe
  • Polecenie Oddokuj pojawi się w menu Opcje zamykania tylko wtedy, gdy komputer obsługuje zaawansowany interfejs konfiguracji i zasilania (ACPI, Advanced Configuration and Power Interface) oraz jest rozpoznany jako komputer przenośny w stacji dokującej. Jeśli polecenia Oddokuj nie ma w menu Opcje zamykania, wówczas komputer może nie obsługiwać interfejsu ACPI lub oddokowywania.

  • Niektóre komputery mają przycisk wysuwania na stacji dokującej. Naciśnięcie przycisku wysuwania zamiast wykonywania opisanej procedury również powoduje oddokowanie komputera przenośnego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację dołączoną do stacji dokującej.

  • Aby uzyskać optymalną wydajność komputera przenośnego, zmień schemat zasilania w Panelu sterowania. Ta opcja jest dostępna w kategorii Komputer przenośny jako Zarządzanie energią baterii lub Opcje zasilania w Widoku klasycznym.


Spis treści