W tym temacie opisano procedurę, której można użyć, aby zainstalować w komputerze urządzenie zgodne ze specyfikacją Plug and Play.

Do wykonania tej procedury wymagana jest przynależność użytkownika do lokalnej grupy Administratorzy lub do grupy jej równoważnej. Sprawdź szczegóły w sekcji „Kwestie dodatkowe” w tym temacie.

Aby zainstalować urządzenie typu Plug and Play:
 1. Podłącz nowe urządzenie do komputera.

 2. W oknie dialogowym Znaleziono nowy sprzęt wybierz jedną z następujących opcji:

  • Zlokalizuj i zainstaluj oprogramowanie sterownika. Wybranie tej opcji rozpoczyna proces instalacji. Należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami w sekcji „Uwagi dodatkowe” w tym temacie.

  • Zapytaj mnie ponownie później. Urządzenie nie jest instalowane, a na komputerze nie są wprowadzane żadne zmiany. Jeśli urządzenie wciąż będzie podłączone przy kolejnym zalogowaniu się do komputera, wówczas to okno dialogowe pojawi się ponownie.

  • Nie pokazuj ponownie tego komunikatu dla tego urządzenia. Wybranie tej opcji powoduje takie skonfigurowanie usługi Plug and Play, aby nie był instalowany sterownik dla tego urządzenia i aby nie było ono uruchamiane. Aby ukończyć instalację sterownika urządzenia, należy odłączyć urządzenie i ponownie je podłączyć. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Odinstalowywanie lub ponowne instalowanie urządzenia.

Jeśli użytkownik wybierze opcję Zlokalizuj i zainstaluj oprogramowanie sterownika, wówczas powodzenie instalacji zależy od następujących czynników:

 • Urządzenie jest obsługiwane przez pakiet sterownika dołączony do systemu Windows. Pakiety sterowników dołączone do systemu Windows mogą być instalowane przez standardowych użytkowników.

 • Administrator komputera przemieścił pakiet sterownika do magazynu sterowników. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Przemieszczanie sterownika urządzenia do magazynu sterowników. Pakiety sterowników znajdujące się w magazynie sterowników mogą być instalowane przez standardowych użytkowników.

 • Użytkownik dysponuje nośnikiem z pakietem sterownika dostarczonym przez producenta. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Uwagi dodatkowe” w tym temacie.

Uwagi dodatkowe

Domyślnie minimalnym wymaganiem do zainstalowania nowego urządzenia, którego pakiet sterownika nie znajduje się w magazynie sterowników, jest członkostwo w grupie Administratorzy. Jeśli pakietu sterownika nie ma w magazynie sterowników, wówczas użytkownik standardowy może zainstalować urządzenie tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:


Spis treści