Toto téma obsahuje postup, pomocí kterého můžete nainstalovat zařízení kompatibilní s technologií Plug and Play ve vašem počítači.

Tento postup mohou provést pouze členové místní skupiny Administrators nebo uživatelé s ekvivalentními oprávněními. Podrobnosti najdete v tomto tématu v části Další informace.

Chcete-li nainstalovat zařízení typu Plug and Play
 1. Připojte nové zařízení k počítači.

 2. V dialogovém okně Nalezen nový hardware vyberte jednu z následujících možností:

  • Vyhledat a nainstalovat ovladač. Touto volbou se spustí instalační proces. Podrobné informace naleznete v tomto tématu v části Další požadavky.

  • Zobrazit dotaz znovu později. Zařízení nebude nainstalováno a nebudou provedeny žádné změny konfigurace vašeho počítače. Pokud bude zařízení při vašem příštím přihlášení k počítači stále připojeno, zobrazí se toto dialogové okno znovu.

  • Tuto zprávu již pro toto zařízení nezobrazovat. Touto volbou se služba Plug and Play nakonfiguruje tak, aby pro toto zařízení ovladač neinstalovala a zařízení nebude zprovozněno. Pro dokončení instalace ovladače zařízení je potřeba zařízení odpojit a znovu připojit. Další informace naleznete v tématu Odinstalace nebo přeinstalace zařízení.

Pokud uživatel vybere možnost Vyhledat a nainstalovat ovladač, závisí úspěch instalace na následujících faktorech:

 • Zařízení je podporováno balíčkem ovladače, který je součástí systému Windows. Balíčky ovladače, které jsou součástí systému Windows, mohou nainstalovat běžní uživatelé.

 • Správce počítače připravil balíček ovladače do úložiště ovladačů. Více informací naleznete v části Příprava ovladače zařízení v úložišti ovladačů. Balíčky ovladačů, umístěné v úložišti ovladačů, mohou nainstalovat běžní uživatelé.

 • Uživatel má k dispozici médium s balíčkem ovladače od dodavatele. Další informace naleznete v části „Další požadavky“ v tomto tématu.

Další požadavky

Ve výchozím nastavení je pro instalaci zařízení, jehož balíček ovladače se nenachází v úložišti ovladačů, nutné alespoň členství ve skupině Administrators nebo v ekvivalentní skupině. Pokud se balíček ovladače nenachází v úložišti ovladačů, mohou běžní uživatelé zařízení nainstalovat pouze za těchto podmínek:


Obsah