Toto téma obsahuje postup, pomocí kterého můžete zobrazit přiřazení napájení a šířky pásma pro rozbočovače a řadiče USB.

Tento postup lze provádět prostřednictvím jakéhokoli uživatelského účtu. Pouze členové skupiny Administrators však mohou provádět změny na libovolných zařízeních nebo jejich ovladačích.

Zobrazení přiřazení napájení pro rozbočovač USB

Rozbočovače pro rozhraní USB mají vlastní napájení nebo jsou napájeny ze sběrnice. Rozbočovač s vlastním napájením má vlastní zdroj napájení a poskytuje zařízení maximální energii. Rozbočovač napájený ze sběrnice čerpá energii z portu USB, ke kterému je připojen, a poskytuje minimální energii Zařízení vyžadující hodně energie, například fotoaparáty, by měly být připojeny k rozbočovačům s vlastním napájením.

Kontrolou přiřazení napájení pro rozbočovač USB je možné odhalit situace, kdy rozbočovač používá příliš mnoho zařízení.

Chcete-li zobrazit přiřazení napájení pro rozbočovač USB
 1. Spuštění nástroje Správce zařízení.

 2. Dvakrát klikněte na položku Řadiče sběrnice USB.

 3. Klikněte pravým tlačítkem na Kořenový rozbočovač USB (možná se bude vyskytovat vícekrát) a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.

 4. Na kartě Napájení lze v seznamu Připojená zařízení vidět energii vyžadovanou jednotlivými zařízeními.

  Poznámky
  • Položka Řadiče USB (Universal Serial Bus) je k dispozici, pouze pokud je ve vašem počítači port USB.
  • Karta Napájení se zobrazuje pouze pro rozbočovače USB.

Zobrazení přiřazení šířky pásma pro hostitelský řadič USB

Šířku pásma lze zobrazit pouze pro řadič USB (Universal Serial Bus). Některá zařízená USB (například modemy) se zde nemusí objevit, protože nehlásí požadavky na šířku pásma operačnímu systému.

Každý řadič USB má pevně danou šířku pásma, kterou musí všechna připojená zařízení sdílet. Pokud máte podezření, že řadič USB nemá dostatečnou šířku pásma, můžete si to ověřit zobrazením aktuálně používaných přiřazení šířky pásma každého zařízení.

Chcete-li zobrazit přiřazení šířky pásma pro hostitelský řadič USB
 1. Spuštění nástroje Správce zařízení.

 2. Dvakrát klikněte na položku Řadiče USB (Universal Serial Bus).

 3. Klikněte pravým tlačítkem na položku [NameBrand] Host Controller pro váš systém a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.

 4. Na kartě Upřesnit je v seznamu Zařízení spotřebovávající velkou šířku pásma zobrazená šířka pásma používaná každým zařízením.

  Poznámka

  Položka Řadiče USB (Universal Serial Bus) je k dispozici, pouze pokud je ve vašem počítači port USB.


Obsah