נושא זה מספק הליכים בהם באפשרותך להשתמש כדי להציג את הקצאות צריכת החשמל או רוחב הפס עבור רכזות ובקרים של USB.

ניתן להשתמש בכל חשבון משתמש לביצוע הליך זה. עם זאת, רק חברים בקבוצה Administrators יכולים לבצע שינויים בהתקנים או במנהלי ההתקנים שלהם.

הצגת הקצאות צריכת החשמל עבור רכזת USB

רכזות עבור התקני USB הן בעלות אספקת חשמל עצמית או אספקת חשמל מהאפיק. לרכזת בעלת אספקת חשמל עצמית יש אספקת חשמל עצמית ומספקת כמות חשמל מרבית להתקן. רכזת עם אספקת חשמל מאפיק מקבלת את החשמל שלה מאפיק ה- USB אליו היא מחוברת ומספקת כמות חשמל מינימלית. יש לחבר התקנים הצורכים כמות גדולה של חשמל, כגון מצלמות, לרכזות בעלות אספקת חשמל עצמית.

באפשרותך לבדוק את הקצאות צריכת החשמל עבור רכזת USB כדי לזהות מצבים בהם התקנים רבים מדי עושים שימוש ברכזת.

הצגת הקצאות צריכת החשמל עבור רכזת USB
 1. פתיחת 'מנהל ההתקנים'.

 2. לחץ פעמיים על בקרי אפיק טורי אוניברסלי (USB).

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על רכזת בסיס USB (ייתכן כי יהיו מופעים מרובים) ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 4. בכרטיסיה צריכת חשמל, הצג את החשמל הנצרך על-ידי כל התקן ברשימה התקנים מחוברים.

  הערות
  • האפשרות בקרי אפיק טורי אוניברסלי (USB) מופיעה רק אם קיימת יציאת USB במחשב שלך.
  • הכרטיסיה צריכת חשמל מופיעה רק עבור רכזות USB.

הצגת הקצאות רוחב הפס עבור בקר USB מארח

באפשרותך להציג רוחב פס אך ורק עבור בקר אפיק טורי אוניברסלי (USB). התקני USB מסוימים (מודמים, למשל) עשויים לא להופיע כיוון שאינם מדווחים על צריכת רוחב פס למערכת ההפעלה.

לכל בקר USB כמות קבועה של רוחב פס אותה חולקים כל ההתקנים המחוברים. אם לפי דעתך קיים מחסור ברוחב פס עבור בקר USB, באפשרותך לאשר זאת על-ידי הצגת הקצאות רוחב הפס שכל התקן משתמש בהן כעת.

כדי להציג הקצאות רוחב פס עבור בקר USB מארח
 1. פתיחת 'מנהל ההתקנים'.

 2. לחץ פעמיים על בקרי אפיק טורי אוניברסלי (USB).

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על בקר מארח של [NameBrand] עבור המערכת שלך ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 4. בכרטיסיה מתקדם, ברשימה התקנים הצורכים רוחב פס, הצג את רוחב הפס בו כל התקן עושה שימוש.

  הערה

  האפשרות בקר אפיק טורי אוניברסלי (USB) מופיעה רק אם קיימת יציאת USB במחשב שלך.


תוכן העניינים