לקבלת מידע נוסף אודות ניהול התקנים, עיין במשאבים הבאים באתר האינטרנט של Microsoft:


תוכן העניינים